Suministros - 402993-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Camisas

2018/S 178-402993

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
2 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Marsa 110
Warszawa
04-470
Polonia
Persona de contacto: Halina Goliszewska
Correo electrónico: 2rblog.zampub@ron.mil.pl
Fax: +48 261815093
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.2rblog.wp.mil.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Skarb Państwa –Jednostka Budżetowa – podsektor rządowy
I.5)Principal actividad
Defensa

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku, z podziałem na 8 części (zadań)

Número de referencia: D/105/2018
II.1.2)Código CPV principal
18332000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) tj.:

- koszulobluza polowa,

- mundur polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010,

- oznaki stopni do furażerki polowej sił powietrznych,

- oznaki stopni wojsk lądowych do kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczem,

- pochewki z haftowanymi oznakami stopni do umundurowania polowego,

- pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego,

- szelki do przenoszenia oporządzenia,

- torba podróżna.

2. Zamawiający przewiduje prawo opcji w zakresie zadań nr: 7 i 8. Prawo opcji oznacza, iż Zamawiający na pewno zakupi ilość gwarantowaną, natomiast Zamawiający przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.9.2018 r., wraz ze skorygowanym planem dostaw oraz specyfikacją rozmiarową.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 556 494.80 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – koszulobluza polowa

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18332000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – koszulobluzy polowych w ilościach: 27 817 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) - munduru polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
35812000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - munduru polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010 w ilościach: 4 000 kpl.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) - oznaki stopni do furażerki polowej sił powietrznych.

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39561132
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - Oznaki stopni do furażerki polowej sił powietrznych w ilościach: 5 000 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) - oznakistopni wojsk lądowych do kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczem

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39561000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa - Oznaki stopni wojsk lądowych do kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczem w ilościach: 117 300 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – pochewki z haftowanymi oznakami stopni do umundurowania polowego

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39561000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Pochewki z haftowanymi oznakami stopni do umundurowania polowego w ilościach: 73 449 szt.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39561000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego w ilościach: 5 000 szt.

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – szelki do przenoszenia oporządzenia

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18323000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Szelki do przenoszenia oporządzenia z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 10 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 5 224 szt., ilość opcjonalna: 4 776 szt.).

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Szelki do przenoszenia oporządzenia z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 10 000 szt. (w tym ilość gwarantowana: 5 224 szt., ilość opcjonalna: 4 776 szt.).

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – torba podróżna

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
18931000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Szczegółowy harmonogram realizacji oraz miejsca dostaw ujęte zostały w „Planie dostaw przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku”, który stanowi załącznik nr 1 do wzoru umowy.

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Torba podróżna z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 3 000 szt.(w tym ilość gwarantowana:1 554 szt., ilość opcjonalna: 1 446 szt.).

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa – Torba podróżna z zastosowaniem prawa opcji w ilościach: 3 000 szt.(w tym ilość gwarantowana:1 554 szt., ilość opcjonalna: 1 446 szt.).

Wymogi oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wyszczególniono w załącznikach nr 1, nr 9 i nr 10 do SIWZ

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Uzasadnienie wyboru trybu ograniczone zasoby PUiW uniemożliwiające pełne zabezpieczenie. bieżących potrzeb użytk. zg. z normatywami określonymi w rozporządzeniu Ministra ON z dnia 31.10.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1615z późn. zm) oraz z dn. 9.2.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz 310) w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej będące wynikiem znacznie zmniejszonych (w stosunku do planu)decyzjami kierownictwa resortu ON, zakupów PUiW w 2016-2017 stojące przed służbą mundurową zadania zab. najważniejszych w br. ćwiczeń żołnierzy rezerwy (pk. Anakonda-18) wyposażenia żołnierzy kierowanych do służby w PKW, żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz nowej grupy użytk. członków Legii Akademickiej; konieczność odtworzenia do końca 2018 r. zwolnionych okresowo zapasów wojennych i nienaruszalnych PUiW.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 110-249886
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) –koszulobluza polowa

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) –munduru polowy tropikalny w kamuflażu pustynnym wzór 2010

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – oznaki stopni do furażerki polowej sił powietrznych

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 358/20/5/2018
Lote nº: 4
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – oznakistopni wojsk lądowych do kurtki ubrania ochronnego z ocieplaczem

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
HAKO Sp. z o.o. lider
ul. Borzymowska 30
Warszawa
03-565
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
P.H.U. „ChemaN” Anna Rogozińska
ul. Bałtycka 13
Osielsko
86-031
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 645 150.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 821 100.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 358/20/5/2018
Lote nº: 5
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) -pochewki z haftowanymi oznakami stopni do umundurowania polowego

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
HAKO Sp. z o.o. – lider
ul. Borzymowska 30
Warszawa
03-365
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
„ChemaN” Anna Rogozińska
ul. Bałtycka 13
Osielsko
86-031
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 297 468.45 PLN
Valor total del contrato/lote: 381 394.80 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 6
Lote nº: 6
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) –pochewki z haftowanymi oznakami stopni marynarki wojennej do umundurowania polowego

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 359/20/5/2018
Lote nº: 7
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – szelki do przenoszenia oporządzenia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
10/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 2
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polskór” Bogdan Stasiołek
ul. Szczęsliwa 31
Tomaszów Mazowiecki
97-200
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 957 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 354 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 8
Lote nº: 8
Denominación:

Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania w 2018 roku z podziałem na 8 części (zadań) – torba podróżna

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający, 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w dniu 19.7.2018 r., unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 6, 8.

Uzasadnienie faktyczne:

Cena najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania nr 1, 2, 3, 6, 8 przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia:

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.1. 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Urzędzie Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postepu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018