Suministros - 403122-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Wałbrzych: Equipamiento médico

2018/S 178-403122

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Sokołowskiego 4
Wałbrzych
58-309
Polonia
Persona de contacto: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Teléfono: +48 746489941
Correo electrónico: agnieszka.szczebak@zdrowie.walbrzych.pl
Fax: +48 746489700
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.zdrowie.walbrzych.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa diagnostycznej i leczniczej aparatury medycznej dla poprawy dostępności i skuteczności leczenia onkologicznego na terenie województwa dolnośląskiego na potrzeby Specjalistycznego Szpitala im. ...

Número de referencia: Zp/46/PN-38/18
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Pakiet nr 1 – Lampa operacyjna dwuramienna z kamerą HD

Pakiet nr 2 – System do laserowej termoablacji igłowej tkanek miękkich

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 578 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Lampa operacyjna dwuramienna z kamerą HD

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33167000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat oraz wszystkie elementy składowe fabr. nowe,wyprod. w 2018 r.

dwuramienna diodowa lampa oper.,składająca się z:

1-ramię–czasza główna

2-ramię–czasza satelitarna z kamerą HD zainstal. centralnie w uchwycie

czasze z elem.oświetlen. emitujące światło białe wykor. diody dwu kolor.(czerw. i

białe) z miesz. barw w czaszy (mieszanie barw odbyw. się w soczewce–brak wid.

kolor. diod) nie powod. tym samym „efektu tęczy” w polu operac.

lub Czasze z elem. oświe. emitujące światło białe wykorz. diody białe.

Nat.ośw. czaszy głównej ≥155000 [lux].

Nat.ośw.a czaszy satelitarnej ≥135000 [lux].

F.światła endoskop.w kol. białym (nie dop. się innego koloru) o 5 % wartości nat.

Światła–dotyczy obu czasz.

Odtw.barwy światła słonecz.Ra:≥95.

Ilość modułów świet. w czaszy głównej max.16[szt.].

Ilość modułów świet. w czaszy satelitarnej max.10[szt.].

Reg.temp.barwowej światła min.w 3 krokach max. w 5 krokach w min. zakresie 3

800-4800[K] Aktualnie wybrana temp.barwowa wyświet. na ekranie panelu

Sterowania.

Reg.śred. pola bezcien. czaszy głów. musi się zaw w przed.≥250 mm do ≤350mm.

Reg.śred. pola bezcien. czaszy satelit. musi się zaw w przed.≥230 mm do ≤330mm.

Reg.śred. pola (dot. obu czasz) realizow. za pomocą central. uchwytu ster. czaszą i przyciskami panelu ster. na ram. lampy.

Jednakowe pan. ster. na lampie głównej i satelitarnej.

Panele ster. realizujące fun.,wykonane w techn. paneli dotykowych.

Wgłębność ośw.lampy głównej i satelitarnej ≥125 [cm] (L1+L2).

Reg.natęż.światła z panelu sterowania umieszczonego na ram. lampy w min. zakr.

30÷100%,oddzielnie dla każdej czaszy.

Pozycj. lampy centralnym steryliz. uchwytem lampy i dodatkowo min. trzema

„brudnymi” uchwytami umiesz. na czaszy lampy głównej oraz satelitarnej.

Obrót wszystkich ramion czasz lampy wokół osi pionowej o 360

Zas.:230V(+/-)10%,50[Hz].

Funk. autostartu w obu czaszach. W przypadku zaniku napięcia głównego, lampy

Automat. uruchamiają się w momencie pojawienia się napięcia.

Stop. ochrony: czasz min.IP42,sys ramion min.IP30.

Żywot. układu świetlnego–min.40000 [h].

Każda czasza wyposaż. w licznik godzin pracy.

Ilość przeprac. godzin wyświe. na panelu ster.,każdorazowo po uruchom. lampy.

Pow. kopuł gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wyk. z mate.

Odpornych na działanie śr.dezyn.

Dodat. uchwyty steryli. na każdą czaszę.

Oferow. lampa dostosow. konstrukcyjnie do sali operacyjnej:

Wys.sufitu podwieszonego:300mm.

Wys.stropu:3300mm od posadzki.

Kamera HD zainst.a w centr. uchwycie czaszy satelitarnej. Możliwość jej demontażu.

Param. kamery HD.

Sensor obrazu min.1/3CMOS.

Ilość pikseli 1920x1080i lub większa.

Proporcje obrazu (wys do szer)16:9.

Automat. balans bieli.

Zoom opt.,min10x oraz cyfrowy min.12x.

Typ złącza wyjściowego sygnału video: HD-SDI lub Component HD (YPbPr) (miejsce

Wyprow. sygnału na ścianie do uzg. z Zam. na etapie realizacji umowy).

Zewn. dotykowy sterownik lamp (i kamery), zainstal. na ścianie (miejsce do uzgod. z

Zam. na etapie realizacji umowy), zapew.zsynchroniz. sterow. param. czasz.

Ster. zapew. zdalną kontrole i ustawienia:

— funk. lampy:wł/wył; temp. barwowa, śr.pola światła, natęż.światła, funk.białego światła endoskopowego),

— funk. kamery: powięk./pomni. obrót obrazu 360; wyostrzenie obrazu aut.

Dod. tzw „awaryjne” sterow.paramet. kamery za pomocą panelu sterow.umieszczon.na ramieniu lampy w min. zakresie:

— obrót obrazu o 360 bez blokady obrotu, powięk./pom.

Kamera dopos. w dodat. uchwyty.

Moduł do strumi. sygnału video z kamery HD po sieci lokalnej szpit. (dostęp do

Obrazu wideo poprzez oprogramowanie instal. na kom PC,pozwalające na

Podgląd oraz nagrywanie obrazu na dysku twardym komp).

Par. monit. ściennego Full HD (1 szt).

Monitor ścienny Full HD min.48”(miejsce montażu do uzg. z Zam. na etapie real.

umowy).

Możliw. dokonania na mon.LCD zlokaliz.na kołpaku zm. miejsca ekspozycji: stół,

stojak lub wolna ekspozycja bezpoś. na detektorze lub bezpoś. z kons.i tech.

monitor wyp. w następ wejścia sygnałowemin.HDMI,YPbPr

wyświet.syg. z kam.HD na monit

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 - Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0075/16

II.2.14)Información adicional

Główny kod CPV – 33100000-1 – Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 1 – 33167000-8 – lampy chirurgiczne

Pakiet nr 1 – 32240000-7 - kamery telewizyjne

Pakiet nr 1 – 33195100-4 - monitory

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

System do laserowej termoablacji igłowej tkanek miękkich

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33169100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL
II.2.4)Descripción del contrato:

1 4 kanałowy laser do termoterapii tkanek miękkich z wózkiem i oprogramowaniem

do wątroby 1

2 Elektrody do termoablacji 20

System składa się z cztero-kanałowego lasera oraz wózka.

Źródło światła dostarczane jest do tkanek przez elastyczne kwarcowe włókna

optyczne o małej średnicy i i płaskiej końcówce, które są aplikowane przezskórnie

drobnymi igłami.

Oprogramowania biopsyjne dla laserowej termoablacji przedstawia wytyczne na

ekranie dla każdego światłowodu i umożliwia ocenę najlepszego położenia aplikatora

w odniesieniu do wielkości, morfologii i położenia zmian.

l.p. Parametry lasera Parametry wymagane

1 Możliwość dostosowania leczenia do kształtu i położenia zmiany. tak

2 Możliwość leczenia zmian w pobliżu struktur wysokiego ryzyka do kilku

centymetrów z dwoma światłowodami tak

4 Jednorazowy zestaw włókien światłowodowych zawiera introduktor, igłę Chiba (21G)

O wysokiej echogeniczności i włókno optyczne. tak

5 Typ lasera – półprzewodnikowy tak

6 Aplikacja przezskórna tak

7 Ilość kanałów lasera – min. 4 tak

8 Maksymalna moc jednego włókna – 7W tak

9 Światło lasera o długości fali 1064 nm tak

10 Włókna optyczne o średnicy max 0,3 mm tak

11 Średnica igły max. <0,8 mm / 21G tak

12 Dywergencja – 240 mrad tak

13 Dedykowany wózek tak

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Gwarancja / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 - Projekt nr RPDS.06.02.00-02-0075/16

II.2.14)Información adicional

Główny kod CPV – 33100000-1 – Urządzenia medyczne

Dodatkowe kody CPV:

Pakiet nr 2 - 33169100-3 – lasery chirurgiczne.

Pakiet nr 2 – 33141320 – 9 – igły medyczne.

Pakiet nr 2- 48900000-7 – różne pakiety i oprogramowania komputerowe

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 104-237104
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: 1
Denominación:

Lampa operacyjna dwuramienna z kamerą HD

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
MEDICOM Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej-Curie nr 34
Zabrze
41-819
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 195 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 193 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: 2
Denominación:

System do laserowej termoablacji igłowej tkanek miękkich

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
23/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Med.&Care Tomasz Witkowski
ul. Chwaszczyńska 170
Gdynia
81-571
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 415 800.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 385 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polonia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności

zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w

sposób określony w art.180, ust. 5 zdanie drugie Pzp w terminie 15 dni jeżeli zostały

przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia

Publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni

od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było

powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. W

przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub

postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin

składania wniosków.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
Polonia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018