Suministros - 403145-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Liubliana: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 178-403145

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 162-369832)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Vrtec Jelka
5049946000
Glavarjeva ulica 18A
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Vrtec Jelka, Glavarjeva 18a, 1000 Ljubljana, Renata Rom Mrcina
Teléfono: +386 15809180/ +386 14369058
Correo electrónico: renata.rom@guest.arnes.si
Fax: +386 15343386
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.vrtec-jelka.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Vrtca Jelka

Número de referencia: 430-1495/2018
II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Vrtca Jelka.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 162-369832

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Naročnik objavlja popravek popisov blaga.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik objavlja popravek popisov blaga, in sicer za sklope:

1.3 Mleko in mlečni izdelki ekološke pridelave

6.1 Zamrznjena zelenjava in sadje

7.1 Sokovi in zgoščeni sokovi za redčenje

9.2 Testenine in jušne zakuhe

9.3 Eko žita in žitni izdelki

11.1 Splošno prehrambeno blago

11.2 Dietna živila

Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/274045/POPISI_BLAGA_-_JN_živila_Vrtec_Jelka_-_POPR1.zip