Suministros - 403151-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Hungría-Budapest: Muebles de oficina

2018/S 178-403151

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 110-250019)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Magyar Nemzeti Bank
EKRSZ_38800760
Szabadság tér 8–9.
Budapest
1054
Hungría
Persona de contacto: Komolai-Illés Ágnes
Teléfono: +36 14282600
Correo electrónico: kozbeszerzes@mnb.hu
Fax: +36 14298000
Código NUTS: HU110

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.mnb.hu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Bútorbeszerzés KBF/136/2018.

Número de referencia: EKR000181622018
II.1.2)Código CPV principal
39130000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Bútorbeszerzés az alábbi részek szerint:

1.rész Irodai bútorok beszerzése és szállítása

2.rész irodai ülőbútorok beszerzése és szállítása

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 110-250019

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Benyújtási határidő dátum
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Bontás dátuma
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 11:00
Léase:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 11:00
Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: További információk
En lugar de:

1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu.

2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás tárgya vagy a EKR000181622018 szám alatt érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára biztosítja. Ezt követően ahhoz, hogy az eljáráshoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció fejezetei számára elérhetővé váljanak jeleznie kell a rendszerben az érdeklődését. Érdeklődését minden részajánlat esetében külön-külön szükséges jelezni a rendszerben!

3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.

4. Az eljárás során a dokumentumokat word, excel, pdf formátumokban lehet benyújtani.

5. Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

6. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is.

7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

8. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.

9. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

10. FAKSZ: Komolai-Illés Ágnes (lsz: 00401), helyettes Székely Márta (lsz: 0065).

11. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

12. A kezdő időpont az eljárás befejezésének időpontjára tekintettel módosulhat.

13. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

14. a nyertes ajánlattevő mindkét részajánlat vonatkozásában köteles a szerződés aláírásától számított 15 napon belül 10 000 000 Ft összegű felelősségbiztosítást kötni a szerződés tárgyát képező tevékenységre, elsősorban a szállítás során az MNB épületeiben (kiemelten a műemlék ingatlanban) történt a nyertes ajánlattevő hibájából bekövetkező károkozás esetére.

15. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

16. Ajánlatkérő eljárásban helyszíni bejárást tart. Ajánlatkérő az egységes bútorzat fenntartására törekszik, ennek érdekében lehetőséget biztosít a jelenleg használt bútorok helyszíni bejárás keretében történő megtekintésére. A helyszíni bejárás időpontja: 9.7.2018-én 10:00 órától Helyszíne: Magyar Nemzeti Bank székházában (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

17. IV.2.7) pont kiegészítés: A szakmai ajánlat részeként benyújtandó mintadarabokat a következő címre kérjük benyújtani az ajánlatok benyújtásának határidejéig, azaz 27.8.2018-én 9 óráig: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expedíció 1054 Budapest, Kiss Ernő u. 1.

18.Értékelési szempont: Az ajánlatok értékelésének szempontja valamennyi részajánlat vonatkozásában azonosan a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelése során kiosztható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont és értékelési szempont esetében: 1-100. Az értékelés módszere 1. részajánlat 1 résszempont: fordított arányosítás, 2. résszempont: arányosítás, 3. résszempont: arányosítás, 2. részajánlat 1. résszempont: fordított arányosítás, 2. résszempont 3 tagú szakmai zsűri értékelése, 3. résszempont: arányosítás, 4. résszempont: arányosítás.

Léase:

1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) a 424/2017. (XII.19.) Korm rend alapján. Az EKR elérhetősége: https://ekr.gov.hu.

2. Jelen eljáráshoz kapcsolódó dokumentumok az eljárás tárgya vagy a EKR000181622018 szám alatt érhetőek és tölthetőek le. Az eljárás dokumentumaihoz való hozzáférést ajánlatkérő kizárólag az EKR-ben regisztrált és az eljárás iránti érdeklődését jelző gazdasági szereplők számára biztosítja. Ezt követően ahhoz, hogy az eljáráshoz kapcsolódó ajánlati dokumentáció fejezetei számára elérhetővé váljanak jeleznie kell a rendszerben az érdeklődését. Érdeklődését minden részajánlat esetében külön-külön szükséges jelezni a rendszerben!

3. A kapcsolattartásra az EKR rendszeren keresztül elektronikus formában kerül sor.

4. Az eljárás során a dokumentumokat word, excel, pdf formátumokban lehet benyújtani.

5. Kötbérek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

6. Ajánlattevő csatolja a nyilatkozatok Kbt. 66.§ (6) bek a) és b) pontja szerint, utóbbit nemleges tartalommal is.

7. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását.

8. Ajánlatkérő a 321/2015.(X.30.) Korm.rend.28.§(3) bekezdésben meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.

9. A IV.2.6) pontban megadott 1 hónap 30 napot jelent.

10. FAKSZ: Komolai-Illés Ágnes (lsz: 00401), helyettes Székely Márta (lsz: 0065).

11. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.

12. A kezdő időpont az eljárás befejezésének időpontjára tekintettel módosulhat.

13. A Kbt. 55.§ (7) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlattevőnek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.

14. a nyertes ajánlattevő mindkét részajánlat vonatkozásában köteles a szerződés aláírásától számított 15 napon belül 10 000 000 Ft összegű felelősségbiztosítást kötni a szerződés tárgyát képező tevékenységre, elsősorban a szállítás során az MNB épületeiben (kiemelten a műemlék ingatlanban) történt a nyertes ajánlattevő hibájából bekövetkező károkozás esetére.

15. A részletes feltételeket a dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

16. Ajánlatkérő eljárásban helyszíni bejárást tart. Ajánlatkérő az egységes bútorzat fenntartására törekszik, ennek érdekében lehetőséget biztosít a jelenleg használt bútorok helyszíni bejárás keretében történő megtekintésére. A helyszíni bejárás időpontja: 9.7.2018-én 10:00 órától Helyszíne: Magyar Nemzeti Bank székházában (1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.)

17. IV.2.7) pont kiegészítés: A szakmai ajánlat részeként benyújtandó mintadarabokat a következő címre kérjük benyújtani az ajánlatok benyújtásának határidejéig, azaz 25.9.2018-én 9 óráig: Magyar Nemzeti Bank, Központi Expedíció 1054 Budapest, Kiss Ernő u. 1.

18.Értékelési szempont: Az ajánlatok értékelésének szempontja valamennyi részajánlat vonatkozásában azonosan a legjobb ár-érték arány. Az ajánlatok értékelése során kiosztható pontszám alsó és felső határa valamennyi részszempont és értékelési szempont esetében: 1-100. Az értékelés módszere 1. részajánlat 1 résszempont: fordított arányosítás, 2. résszempont: arányosítás, 3. résszempont: arányosítás, 2. részajánlat 1. résszempont: fordított arányosítás, 2. résszempont 3 tagú szakmai zsűri értékelése pontkiosztásos módszer alkalmazásával, melynek alapját az arányosítás képezi, 3. résszempont: arányosítás, 4. résszempont: arányosítás.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

A módosítás az Ajánlati dokumentáció I. útmutató fejezet II. Ajánlatok értékelése részt, a IV. fejezet Szerződéstervezet II. rész 8.2 pont, az V. Fejezet Közbeszerzési műszaki leírás I. rész 1.8, 1.9 pontok, II.rész 1.7, 1.8 pontok, valamint a benyújtott mintaszékek pontozásának szempontjai és módja táblázatot érinti.

Az EKR sajátosságai miatt Ajánlatkérő a II.2.5-re vonatkozó módosítást a korrigendum VII.1.2 pontjában nem tudja megjeleníteni, erre tekintettel Ajánlatkérő számára szerkeszthető „további információk" rovatban tudja csak rögzíteni.

Szakasz száma: II.2.

Rész száma: I. rész

A módosítandó szöveg helye: II.2.5 Értékelési szempontok

A következő helyett: Minőségi kritérium A Katalógusban és a honlapon szereplő termékek nettó egységárából megajánlott kedvezmény mértéke súlyszám 35

Ár kritérium súlyszám 60

Helyesen: Minőségi kritérium A Katalógusban és a honlapon szereplő termékek nettó egységárából megajánlott kedvezmény mértéke súlyszám 10

Ár kritérium súlyszám 85