Suministros - 403158-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Ustrzyki Dolne: Tomógrafos

2018/S 178-403158

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 147-335944)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Powiat Bieszczadzki
37043995300000
ul. Bełska 22
Ustrzyki Dolne
38-700
Polonia
Persona de contacto: Anna Krystian
Teléfono: +48 134712525
Correo electrónico: przetargi@bieszczadzki.pl
Fax: +48 134711073
Código NUTS: PL

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.bieszczadzki.pl

Dirección del perfil de comprador: www.bip.bieszczadzki.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup tomografu komp. wraz z dostosow. pom. na Prac. Tomograf. i Centr. Sterylizatornię dla SP ZOZ w Ustrzykach Dol. oraz zakup tomografu komp. z adaptacją Prac. Tomograf. dla Szpitala Woj. w Przemyślu

Número de referencia: IZP.272.37.2018
II.1.2)Código CPV principal
33115000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, montaż i uruchomienie tomografów komputerowych wraz z wyposażeniem, przeprowadzenie szkoleń w zakresie eksploatacji sprzętu oraz wykonanie usług projektowych, prac adaptacyjnych i instalacyjnych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 147-335944

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 21/09/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: