Suministros - 403171-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Czechowice-Dziedzice: Gas natural

2018/S 178-403171

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 165-376391)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gmina Czechowice-Dziedzice
pl. Jana Pawła II 1
Czechowice-Dziedzice
43-502
Polonia
Persona de contacto: Leszek Rojczyk
Teléfono: +48 601066162
Correo electrónico: biuro@eopt.pl
Fax: +48 324246341
Código NUTS: PL227

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.eopt.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup paliwa gazowego dla grupy zakupowej zespołu obsługi placówek oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach

Número de referencia: EO/EG/007/2018
II.1.2)Código CPV principal
09123000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 9 930 044 kWh w okresie dostaw, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2020 do obiektów jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 165-376391

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis:
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 9 930 044 kWh w okresie dostaw, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2020 do obiektów jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 4 965 022 kWh w okresie dostaw, tj. od 1.1.2019 do 31.12.2019 do obiektów jednostek organizacyjnych Zamawiającego

Número de apartado: II.1.5
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa całkowita wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 1 887 705.27 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 1 061 213,50 PLN

Número de apartado: II.2.4
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia:
En lugar de:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 9 930 044 kWh w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2020 do następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego: ....

Léase:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa sprzedaż gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E o łącznym szacunkowym wolumenie 4 965 022 kWh w okresie od 1.1.2019 do 31.12.2019 do następujących jednostek organizacyjnych Zamawiającego: ....

Número de apartado: II.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Szacunkowa wartość
En lugar de:

Wartość bez VAT: 1 887 705.27 PLN

Léase:

Wartość bez VAT: 1 061 213,50 PLN

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 02/10/2018
Hora local: 12:15
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 25/09/2018
Hora local: 12:30
Léase:
Fecha: 02/10/2018
Hora local: 12:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: