Suministros - 403175-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Wałcz: Artículos y material deportivo

2018/S 178-403175

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 157-359575)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
ul. Ciasna 7
Wałcz
78-601
Polonia
Teléfono: +48 261472184
Correo electrónico: 1rblog.szp@ron.mil.pl
Código NUTS: PL42

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.1rblog.wp.mil.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa części zamiennych do sprzętu nurkowego

Número de referencia: 69/2018
II.1.2)Código CPV principal
37400000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu nurkowego z podziałem na następujące zadania:

Zadanie nr 1: Dostawa części zamiennych do inflatora POWERLINE;

Zadanie nr 2: Dostawa części zamiennych do aparatów oddechowych INTERSPIRO;

Zadanie nr 3: Dostawa części do automatów oddechowych APEKS;

Zadanie nr 4:Dostawa części zamiennych do automatów oddechowych CYKLON 5000;

Zadanie nr 5: Dostawa asortymentu do hełmu nurkowego KIRBY MORGAN;

Zadanie nr 6 Dostawa asortymentu do tablicy nurkowej;

Zadanie nr 7: Dostawa części zamiennych do aparatu oddechowego typu CRABE;

Zadanie nr 8 Dostawa części zamiennych do aparatu ucieczkowego HEED III.

2. Zamawiający nie dopuszcza stosowania współzamienników. Stosowania współzamienników nie dopuszcza dokumentacja technologiczna i serwisowa (będąca w posiadaniu Zamawiającego) – ze względu na zakłócenia parametrów technicznych sprzętu, zagrożenia bezpieczeństwa życia oraz utratę wszystkich gwarancji i uprawnień serwisowych.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 157-359575

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Léase:

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

VII.2)Otras informaciones adicionales: