Suministros - 403192-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Liberec: Servicios de tabulación de datos

2018/S 178-403192

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 153-350453)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Liberecký kraj
70891508
U Jezu 642/2a
Liberec 2
461 80
Chequia
Persona de contacto: Ing. Libor Vokas
Teléfono: +420 485226438
Correo electrónico: libor.vokas@kraj-lbc.cz
Código NUTS: CZ051

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://www.kraj-lbc.cz

Dirección del perfil de comprador: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

COV LK uměleckoprůmyslové - SUPŠS Kamenický Šenov, p.o. – IT a elektro vybavení

Número de referencia: ZZVZ/0092/18
II.1.2)Código CPV principal
72311000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka IT a elektro vybavení, jehož soupis a podrobná specifikace (technické parametry) jsou uvedeny v přílohách vybavení“ zadávací dokumentace. Součástí přílohy jsou též informace o umístění výrobků do konkrétních dílen či učeben, požadavky na další služby, jako je doprava, instalace, zařízení, uvedení do provozu, případně zaškolení, apod. Součástí dodávky je vždy doprava na místo, umístění, případně montáž zařízení a zaškolení obsluhy.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 153-350453

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 09:20
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 09:20
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

S ohledem na skutečnost, že nabídky jsou podávány elektronicky, otevírání nabídek se bude konat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.