Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 403193-2019

TIЗаглавиеБългария-София: Услуги, свързани с обучение на персонала
NDНомер на документа403193-2019
PDДата на публикуване27/08/2019
OJНомер на броя164
TWМястоСОФИЯ
AUНаименование на органаДържавна аганция „Електронно управление“ (177098809)
OLЕзик на произходBG
HDРубрикаУслуги - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
CYДържаваBG
AAВид на органа1 - Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган
HAEU Institution-
DSДокумент изпратен22/08/2019
NCПоръчка4 - Услуги
PRПроцедураT - Процедура на договаряне без публикуване на обявление за поръчка
TDВид на документа7 - Обявление за възлагане на поръчка
RPРегламент4 - Европейски съюз
TYВид на оферта9 - Не е приложимо
ACКритерии за възлагане1 - Най-ниска цена
PCКод CPV79632000 - Услуги, свързани с обучение на персонала
RCКод NUTSBG412
IAИнтернет адрес (URL)https://e-gov.bg/bg/
DIПравно основаниеДиректива за обществените поръчки Директива 2014/24/ЕС