Suministros - 403195-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Vyškov: Paquetes de software de conexión en red, Internet e intranet

2018/S 178-403195

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 145-331178)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Základní škola Vyškov, Tyršova 4, příspěvková organizace
46271180
Tyršova 664/4
Vyškov - Předměstí
682 01
Chequia
Persona de contacto: EFA compliance, s.r.o., Michal Dedek
Teléfono: +420 533443600
Correo electrónico: m.dedek@efacz.com
Código NUTS: CZ064

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.zstyrsovavy.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://zakazky.meuvyskov.cz/profile_display_11.html

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rozvoj klíčových kompetencí - Základní škola Vyškov, Tyršova 4

II.1.2)Código CPV principal
48200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka vybavení v rámci realizace projektu zadavatele „Rozvoj klíčových kompetencí - Základní škola Vyškov, Tyršova 4“, spolufinancovaného dotací z programu IROP.

Předmět veřejné zakázky je ve smyslu § 35 rozdělen na 4 části:

Část I. – Konektivita a dodávka IT vybavení

Část II. – AV technika

Část III. – Nábytek

Část IV. – Ostatní vybavení

Dodavatel může podat nabídku na jednu část předmětu zakázky, nebo na více (všechny) částí předmětu zakázky, vždy však na celou část. Každá z částí bude hodnocena odděleně. Není-li v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, vztahují se požadavky zadavatele na každou z částí předmětu zakázky.

Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 145-331178

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: I.3
Localización del texto que se va a modificar: Komunikace
En lugar de:

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu

Léase:

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: elektronického nástroje E-ZAK

Número de apartado: II.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
En lugar de:

Konec: 30/11/2018

Léase:

Do 12 týdnů od uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 22/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 17/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
VII.2)Otras informaciones adicionales: