Suministros - 403202-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

República Checa-Kroměříž: Mesas de operaciones

2018/S 178-403202

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 166-378190)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE
Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Kroměřížská nemocnice a.s.
27660532
Havlíčkova 660/69
Kroměříž
767 01
Chequia
Persona de contacto: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek; Hlaváč Roman
Teléfono: +420 545120289
Correo electrónico: roman.hlavac@rts.cz
Fax: +420 545120210
Código NUTS: CZ072

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.nem-km.cz/

Dirección del perfil de comprador: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/27660532

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dodávka operačních stolů

Número de referencia: 5343
II.1.2)Código CPV principal
33192230
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka (včetně dopravy na místo plnění) a instalace nových, doposud nepoužitých elektromechanických operačních stolů s výměnnými deskami sestávající se z mobilní základny a výměnných desek s motoricky ovládanými pohyby a s příslušenstvím pro pacienty Kroměřížské nemocnice.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 166-378190

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
En lugar de:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti),

b) výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: - Velkoobchod a maloobchod.

Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesní způsobilosti, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.

Léase:

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti předložením:

a) výpisu z obchodního rejstříku (postačí předložit výpis z obchodního rejstříku jedenkrát a bude považován za prokázání základní i profesní způsobilosti) či předložením prohlášení, že v něm není zapsán,

b) výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání v platném znění), nebo živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky, a to na předmět podnikání: - Velkoobchod a maloobchod,

c) platného potvrzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o registraci dodavatele u Státního ústavu pro kontrolu léčiv (potvrzení o splnění ohlašovací povinnosti) pro dodavatele, jako osobu zacházející se zdravotnickými prostředky (výrobce, dovozce nebo distributor), a

d) platné potvrzení Státního ústavu pro kontrolu léčiv o oprávněnosti provádět servis nabízených zdravotnických prostředků.

Dodavatel je oprávněn předložit i jiné doklady k prokázání profesní způsobilosti, ze kterých bude patrné, že je oprávněn vykonávat na území ČR výše specifikovanou činnost, umožňuje-li to zvláštní právní předpis.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
En lugar de:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Podmínky pro otevírání nabídek
En lugar de:
Fecha: 08/10/2018
Hora local: 10:01
Léase:
Fecha: 15/10/2018
Hora local: 10:01
VII.2)Otras informaciones adicionales: