Suministros - 403220-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Bielsk Podlaski: Equipamiento médico

2018/S 178-403220

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 155-355059)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Kleszczelowska 1
Bielsk Podlaski
17-100
Polonia
Teléfono: +48 858334370
Correo electrónico: zamowienia@spzoz-bielsk.pl
Fax: +48 858334305
Código NUTS: PL841

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzoz-bielsk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wykonanie dostawy aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego SPZOZ w Bielsku Podlaskim

Número de referencia: ZP.261.19.2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego i neonatologicznego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim zgodnie z wykazem asortymentowym.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-355059

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki realizacji umowy:
En lugar de:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie wskazanej poniżej dla poszczególnych części zamówienia:

Nr pakietu Kwota

Pakiet nr 1 6 500,00 PLN

Pakiet nr 2 2 400,00 PLN

Pakiet nr 3 9 400,00 PLN

Pakiet nr 4 5 700,00 PLN

Pakiet nr 5 500,00 PLN

Pakiet nr 6 700,00 PLN

Pakiet nr 7 6 100,00 PLN

Pakiet nr 8 4 700,00 PLN

Pakiet nr 9 500,00 PLN

Pakiet nr 10 500,00 PLN

Pakiet nr 11 15 400,00 PLN

Pakiet nr 12 1 400,00 PLN

Pakiet nr 13 3 900,00 PLN

Pakiet nr 14 400,00 PLN

Pakiet nr 15 1 000,00 PLN

Pakiet nr 16 300,00 PLN

Pakiet nr 17 1 500,00 PLN

Léase:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie wskazanej poniżej dla poszczególnych części zamówienia:

Nr pakietu Kwota

Pakiet nr 1 6 500,00 PLN

Pakiet nr 2 2 400,00 PLN

Pakiet nr 3 9 400,00 PLN

Pakiet nr 4 5 700,00 PLN

Pakiet nr 5 400,00 PLN

Pakiet nr 6 650,00 PLN

Pakiet nr 7 6 100,00 PLN

Pakiet nr 8 4 600,00 PLN

Pakiet nr 9 500,00 PLN

Pakiet nr 10 420,00 PLN

Pakiet nr 11 1 540,00 PLN

Pakiet nr 12 1 300,00 PLN

Pakiet nr 13 3 800,00 PLN

Pakiet nr 14 400,00 PLN

Pakiet nr 15 1 000,00 PLN

Pakiet nr 16 300,00 PLN

Pakiet nr 17 1 450,00 PLN

Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na wykonanie dostawy aparatury medycznej oraz wyposażenia na potrzeby oddziału położniczo-ginekologicznego oraz neonatologicznego SPZOZ w Bielsku Podlaskim” (pakiet/y nr:.....) do dnia 1.10.2018 r. do godz. 9:00.

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 18/09/2018
Hora local: 10:10
Léase:
Fecha: 01/10/2018
Hora local: 10:10
VII.2)Otras informaciones adicionales: