Suministros - 403221-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Equipo y material informático

2018/S 178-403221

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 174-394221)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
Warszawa
02-528
Polonia
Persona de contacto: Prokuratura Krajowa, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa
Teléfono: +48 221251390
Correo electrónico: ewa.dlugosz@pk.gov.pl
Fax: +48 221251313
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.pk.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Prokuratury Krajowej

Número de referencia: PK XF 261.21.2018
II.1.2)Código CPV principal
30200000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa komputerów, monitorów, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, zwanych dalej Sprzętem, wraz z niezbędnym oprogramowaniem, w następujących ilościach:

a) komputer stacjonarny – 50 szt.,

b) monitor komputerowy typ I – 100 szt.,

c) monitor komputerowy typ II – 25 szt.,

d) monitor komputerowy typ III – 10 szt.,

e) komputer przenośny typ I – 30 szt.,

f) komputer przenośny typ II – 15 szt,

g) drukarka laserowa format A4 – 30 szt.,

h) urządzenie wielofunkcyjne – 20 sztuk -

— dostawa ww. Sprzętu zostanie zrealizowana transportem własnym Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do pomieszczeń Prokuratury Krajowej w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 26/30, wskazanych przez Zamawiającego.

2. Gwarancja na Sprzęt wynosi min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy – zgodnie z ofertą wykonawcy.

3. Termin dostawy nie może być krótszy, niż 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Przedmiot zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 174-394221

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.1.4
Localización del texto que se va a modificar: Krótki opis:
En lugar de:

2. Gwarancja na Sprzęt wynosi min. 24 miesiące, max. 36 miesięcy - zgodnie z ofertą wykonawcy.

Léase:

2. Gwarancja na Sprzęt wynosi min. 36 miesięcy, max. 48 miesięcy - zgodnie z oferta wykonawcy.

VII.2)Otras informaciones adicionales: