Suministros - 403226-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Automóviles para pasajeros

2018/S 178-403226

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 150-343834)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Straż Miejska m.st. Warszawy
Młynarska 43/45
Warszawa
01-170
Polonia
Persona de contacto: Alicja Chmielewska, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, ul. Sołtyka 8/10, budynek A, wejście C, 01-163 Warszawa
Teléfono: +48 228511612
Correo electrónico: alicja.chmielewska@strazmiejska.waw.pl
Fax: +48 226656044
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.strazmiejska.waw.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Wynajem samochodów osobowych dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Número de referencia: SM-WZP-2131-22/18
II.1.2)Código CPV principal
34110000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem 4 samochodów osobowych typu kombi do przewozu co najmniej 5 osób na okres nie dłuższy niż do 30.9.2022 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
12/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 150-343834

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 14/09/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 28/09/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.6
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 12/11/2018
Léase:
Fecha: 26/11/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales: