Suministros - 403243-2018

15/09/2018    S178    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Maribor: Ayudas médicas

2018/S 178-403243

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 134-304829)

Legal Basis:

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Univerzitetni klinični center Maribor
5054150000
Ljubljanska ulica 5
Maribor
2000
Eslovenia
Persona de contacto: Služba za nabavo medicinskega materiala in storitev
Teléfono: +386 23212566
Correo electrónico: dragan.s@ukc-mb.si
Fax: +386 23315136
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.ukc-mb.si

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Medicinski potrošni material

Número de referencia: 460-E-DS-V1-7/19
II.1.2)Código CPV principal
33196000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnrga naročila je nabava medicinskega potrošnega materiala.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
11/09/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 134-304829

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

VII.2)Otras informaciones adicionales:

Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo

MEDICINSKI POTROŠNI MATERIAL, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 13.7.2018, številka objave JN004841/2018-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 14.07.2018, številka objave 2018/S 134-304829, naročnik dopolnjuje in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:

V 4. členu Vzorca okvirnega sporazuma (OBR-2 in OBR-2-POPR) je naročnik pomotoma navedel napačen čas trajanja prvega obdobja, in sicer od 1.1.2019 do 31.10.2019. Pravilen čas trajanja prvega obdobja je od 1.1.2019 do 31.12.2019.

Naročnik bo na svoji spletni strani (www.ukc-mb.si) objavil popravljen Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-2-POPR-2), katerega prosimo, upoštevajte pri pripravi ponudbe.

Razpisna dokumentacija je na voljo na naročnikovi spletni strani: https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/