TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Árubeszerzések - 403394-2013

29/11/2013    S232    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás 

Magyarország-Kaposvár: Buszok és távolsági buszok

2013/S 232-403394

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Egyes ágazatokban

2004/17/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Kapos Volán Zrt.
AK15931
Füredi utca 180.
Címzett: Fodor József
7400 Kaposvár
Magyarország
Telefon: +36 82506136
E-mail: fodorj@kaposvolan.hu
Fax: +36 82419832

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.kaposvolan.hu

I.2)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
I.3)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Pannon Volán Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06092
Siklósi út 1.
7622 Pécs
Magyarország

Gemenc Volán Zrt.
AK15852
Tartsay Vilmos u. 4.
7100 Szekszárd
Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
30 db új szóló autóbusz beszerzése.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: Pécs, Kaposvár, Szekszárd.

NUTS-kód HU231,HU232,HU233

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

34121000

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 4 527 356 EUR
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013/S 191-330286 2.10.2013

V. szakasz: Az eljárás eredménye

V.1)Az eljárás eredménye és a szerződés értéke
A szerződés száma: 1
Rész száma: 1 - Elnevezés: Szállítási szerződés összesen 30 db új szóló autóbusz beszerzésére
V.1.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
20.11.2013
V.1.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.1.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Kravtex Kereskedelmi Kft.
Liszt Ferenc u 7.
9022 Győr
Magyarország
E-mail: kravtex@kravtex.hu

V.1.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 400 000 000 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 4 527 356 EUR
Áfa nélkül
V.1.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem
V.1.6)Alkalmi vétel esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
A tárgyi közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő nem tartozik a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény hatálya alá.
Az ajánlatot benyújtók neve és címe:
Ajánlattevő neve: Kravtex Kereskedelmi Kft.
Ajánlattevő címe: 6022 Győr, Liszt Ferenc u. 7.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 137. §.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
1026 Budapest
Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
27.11.2013