Servicios - 403469-2019

27/08/2019    S164

Polonia-Varsovia: Servicios de campañas de publicidad

2019/S 164-403469

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
Dirección postal: Barska 28/30
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 02-315
País: Polonia
Persona de contacto: Ewa Wawrzyniak
Correo electrónico: kancelaria@gip.pip.gov.pl
Teléfono: +48 223918205
Fax: +48 223918206
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://www.pip.gov.pl
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: nadzór nad warunkami pracy
I.5)Principal actividad
Otra actividad: prawo pracy

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Promocja w Internecie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe"

Número de referencia: GIP-GOZ.213.105.2019
II.1.2)Código CPV principal
79341400 Servicios de campañas de publicidad
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe PIP,

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych;

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane;

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi);

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii;

5) podsumowanie efektywności kampanii (raport).

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
79822500 Servicios de diseño gráfico
72400000 Servicios de Internet
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL POLSKA
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Teren całego kraju, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”, na które składa się:

1.1 opracowanie projektów oraz przygotowanie bannerów i innych form reklamy internetowej na potrzeby kampanii oraz opracowanie projektów bannerów na strony internetowe Państwowej Inspekcji Pracy (PIP),

1.2 realizacja kampanii informacyjnej w Internecie z uwzględnieniem odpowiednich grup docelowych i kalendarza emisji w tym:

1) przygotowanie strategii realizacji kampanii wraz ze szczegółowym uzasadnieniem wyboru form reklamy i serwisów internetowych;

2) emisja w Internecie bannerów i innych form reklamy (artykuł sponsorowany i/lub infografika i/lub quiz – jeśli zostaną zaoferowane) oraz dodatkowe formy promocji przekazu kampanii w Internecie – jeśli zostaną zaoferowane;

3) e-mailing do przedstawicieli głównej grupy docelowej (kierowcy zawodowi);

4) zapewnienie monitorowania przebiegu kampanii;

5) podsumowanie efektywności kampanii i przedstawienie wyników w postaci raportu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, opis sposobu realizacji zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Liczba kliknięć w banner i/lub inną formę reklamy internetowej wyemitowaną za pośrednictwem serwisów branżowych oraz za pośrednictwem co najmniej 1 wyszukiwarki internetowej / Ponderación: 40
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowa wysyłka e-mailingu do zarejestrowanych użytkowników serwisów będących kierowcami zawodowymi / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Dodatkowe formy promocji kampanii internetowej / Ponderación: 15
Criterio de calidad - Nombre: Umieszczenie w serwisie/serwisach branżowym/ch artykułu sponsorowanego i/lub infografiki i/lub quizu / Ponderación: 15
Precio - Ponderación: 20
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 115-282446
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Promocja w Internecie kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17A
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: uzp@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587777
Fax: +48 224587700
Dirección de internet: http://uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/08/2019