Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 403538-2017

12/10/2017    S196

Lithuania-Vilnius: Desktop computer

2017/S 196-403538

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: AB Lietuvos paštas
National registration number: 121215587
Postal address: J. Jasinskio g. 16
Town: Vilnius
NUTS code: LT LIETUVA
Postal code: 03500
Country: Lithuania
Contact person: Renata Narmontienė
E-mail: R.Narmontiene@post.lt
Telephone: +370 52361224
Internet address(es):
Main address: http://www.post.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/7088
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=364675
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=364675&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Postal services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Stacionarių kompiuterių pirkimas.

II.1.2)Main CPV code
30213300 Desktop computer
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Stacionarių kompiuterių pirkimas.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
30213300 Desktop computer
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT LIETUVA
Main site or place of performance:

Vilniaus (J. Jasinskio g. 16), Kaunas (Erdvės g. 68, LT-52114 Ramučių k., Kauno r. sav.), Klaipėda (Liepų g. 16), Šiauliai (Aušros al. 42) ir Panevėžys (Respublikos g. 60).

II.2.4)Description of the procurement:

Stacionarūs kompiuteriai. 520 vnt.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 63
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas: Tiekėjas (taip pat visi tiekėjų grupės nariai, jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) turi atitikti reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Sutarties įvykdymas užtikrinamas – banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu ne mažesnei kaip 12 000 EUR (dvylikos tūkstančių eurų) sumai.

Tiekėjui vėluojant pristatyti nuo 1 (vienos) iki 3 (trijų) kalendorinių dienų, Tiekėjas moka Pirkėjui 0,03 (trijų šimtųjų) proc. dydžio delspinigius. Jeigu Tiekėjas pristatyti prekes uždelsia ilgiau kaip 3 (tris) kalendorines dienas, Tiekėjas moka Pirkėjui 200 (dviejų šimtų) EUR baudą už kiekvieną uždelstą dieną.

Jeigu Tiekėjas nepašalina nekokybiškų ir/ ar techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančių prekių trūkumų per 2 (dvi) dienas, moka 100 (vieno šimto) EUR dydžio baudą už kiekvieną uždelstą pristatyti prekes dieną.

Garantiniu laikotarpiu nepašalinęs gedimų per 2 (dvi) dienas ir/ar nepakeitęs prekės, Tiekėjas mokės Pirkėjui 50 (penkiasdešimt) EUR baudą už kiekvieną pradelstą dieną už kiekvieną prekę.

Pirkėjas moka Tiekėjui už faktiškai pristatytas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2017
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/02/2018
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2017
Local time: 10:45
Place:

Akcinė bendrovė Lietuvos paštas, Jasinskio g. 16.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo VII skyriaus nustatyta tvarka.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/10/2017