Palvelut - 403546-2018

15/09/2018    S178    - - Palvelut - hankintailmoitus - Avoin menettely 

Suomi-Sastamala: Ateriakuljetuspalvelut

2018/S 178-403546

Hankintailmoitus

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy
2414170-5
Hoitokatu 6 A
Sastamala
38200
Suomi
Yhteyshenkilö: Merja Nousiainen
Puhelin: +358 500773492
Sähköpostiosoite: merja.nousiainen@servi.fi
NUTS-koodi: FI197

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: http://www.servi.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://tarjouspalvelu.fi/servi
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/servi?id=194047&tpk=91681dd2-ca50-428e-98e8-7166006958a0
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Ateriakuljetuspalvelut

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
55521200
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servin tarjouspyyntö koskee ruoka- ja elintarvikekuljetuksia valmistuskeittiöiltä koostuen neljästä (4) eri osakokonaisuudesta. Kuljetukset jakautuvat jäähdytettyihin ja kuumana kuljetettaviin aterioihin. Ateriat kuljetetaan GN-astioihin pakattuina ateriankuljetuslaatikoissa tai -vaunuissa sekä välitystuotteita omissa kuljetuslaatikoissa. Kotiin kuljetettavat ateriat toimitetaan jäähdytettyinä annospakkauksissa. Hankintakausi on 1.2.2019–28.2.2022 + yhden (1) + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI197
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sastamala ja Punkalaitumen alueet hankintaa tehdessä.

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinta muodostuu neljästä (4) eri osakokonaisuudesta. Kuljetusreitit, ateriamäärätiedot ja tarvittavat kellonajat on määritelty liitteessä.

1. Kylmänä toimitettavat ateriat Hopunkallion keittiöltä. Ateriat valmistetaan Hopunkallion tuotantokeittiössä, osoite Hoitokatu 6 A. Aterioita toimitetaan kaksi (2) kertaa viikossa pääasiassa palvelukeittiöihin koko Sastamalan kaupungin alueelle. Yhden (1) toimituksen mukana viedään 2–4 päivän ateriat. Kuljetus sisältää lounaan ja välipalan eri osat, elintarvikkeita kylmänä ja/tai pakasteina sekä mahdollisesti muita tuotteita, kuten pyykkipussin. Kuljetus vaatii kylmäkuljetusauton.

2. Kylmänä toimitettavat kotiateriat Hopunkallion keittiöltä. Kotiateriat valmistetaan Hopunkallion keittiössä. Kotiaterioita valmistetaan arviolta noin 800 kpl viikossa. Viikon ateriat toimitetaan asiakkaalle kahtena (2) toimituksena arkipäivisin, kuljetuksia (pudotuksia) on noin 300 kpl viikossa. Asiakas saa kerralla kolmen-neljän (3–4) päivän ateriat. Aterioita toimitetaan koko Sastamalan kaupungin sekä Punkalaitumen kunnan alueille. Kuljetus vaatii kylmäkuljetusauton. Ateriat on valmistuksen jälkeen jäähdytetty + 3 oC ja pakattu muovilaatikoihin. Laatikot ovat ulkomitoiltaan noin 650 mm x 400 mm x 300 mm. Yhteen (1) laatikkoon pakataan aina saman päivän aterioita. Salaatti, jälkiruoka, ja pääruoka-annokset ovat omissa laatikoissaan. Palveluntuottaja vastaa aterialaatikoiden noutamisesta Hopunkallion keittiöltä, aterioiden keräilystä ja pakkaamisesta asiakaskohtaisesti toimituserittäin sekä aterioiden toimittamisesta asiakkaan jääkaappiin. Ateriat tulee aina laittaa jääkaappiin. Pyydettäessä kuljettaja käy uudelleen asiakkaan luona toimitettuaan muut kyseisen kuljetuspäivän ateriat. Ylimääräinen kuljetus voidaan veloittaa tarjouksessa ilmoitetun tuntiveloitushinnan mukaisesti. Takaisinveto veloitetaan normaalilla pudotushinnalla, jonka lisäksi palveluntuottaja voi veloittaa järjestelyn välittömistä kustannuksista aiheutuvan lisäveloituksen.

3a. Kuumana/kylmänä toimitettavat ateriat Hopunkallion keittiöltä palvelukeittiöihin/asiakkaalle. Ateriat valmistetaan Hopunkallion tuotantokeittiössä. Kuljetus sisältää lounaan kuumana ja päivällisen eri osat kylmänä, elintarvikkeita kylmänä ja/tai pakasteina sekä mahdollisesti muita tuotteita, kuten pyykkipussin. 3b. Kuumana/kylmänä toimitettavat ateriat Hopunkallion keittiöltä Punkalaitumelle. Ks. kuvaus kohdassa 3a.

4. Kuumana toimitettavat ateriat Sylvään keittiöltä palvelukeittiöihin/asiakkaalle. Ateriat valmistetaan Sylvään koulun keittiössä, osoite Ojansuunkatu 8. Aterioita valmistetaan pääsääntöisesti koulupäivinä. Päivän ateriat toimitetaan toimituspisteisiin. Kuljetus sisältää lounaan eri osat, elintarvikkeita kylmänä ja/tai pakasteina sekä mahdollisesti muita tuotteita, kuten pyykkipussin. Koulujen lomien aikana olevan toiminnan kuljetukset siirtyvät Hopunkallion keittiöltä lähteviksi. Kohtia 1, 3 ja 4 koskevat vaatimukset: Kaikki toimitettavat tuotteet pakataan pyörällisiin kuljetuskaappeihin, styroxisiin ja muovisiin kuljetuslaatikoihin. Kuljetuskaapit ovat ulkomitoiltaan noin 490 mm x 770 mm x 1400 mm. Laatikot ovat ulkomitoiltaan noin 650 mm x 400 mm x 300 mm. Tuotteet toimitetaan liitteen 2 mukaisesti eri toimituspisteisiin. Palveluntuottaja vastaa tuotteiden noutamisesta Hopunkallion / Sylvään tuotantokeittiön tiloista sekä niiden toimittamisesta tilaajan määrittelemään paikkaan palvelukeittiössä. Kaapit ja laatikot laitetaan kylmätilaan tai pakastetilaan, mikäli vastaanottavassa keittiössä ei ole vastaanottajaa. Viedessään aterioita toimituspisteisiin kuljettaja ottaa mukaansa edellisen kuljetuksen tyhjät kaapit ja laatikot sekä toimittaa ne reitin lopuksi Hopunkallion / Sylvään tuotantokeittiölle tilaajan määrittelemään paikkaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Jäljempänä mainitut perusteet
Laatuperuste - Nimi: Hinta / Painotus: 60
Laatuperuste - Nimi: Laatuperuste / Painotus: 40
Hinta - Painotus: 60
II.2.6)Arvioitu arvo
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 36
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Sopimusta voidaan jatkaa kolmella (3) vuodeksi kerrallaan jatkettavalla optiolla.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintaa on mahdollista jatkaa kolmella (3) optiovuodella. Tilaaja päättää kunkin optiovuoden käytöstä jokaisesta erikseen viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden loppua.

II.2.12)Tietoa sähköisistä luetteloista
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.5)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:
III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.4)Tiedot ratkaisujen tai tarjousten määrän rajoittamisesta neuvottelujen aikana
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 17/10/2018
Paikallinen aika: 12:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Suomi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 4 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 17/10/2018
Paikallinen aika: 13:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa sähköisistä työnkuluista
Sähköinen laskutus hyväksytään
Käytetään sähköistä maksua
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/09/2018