Tjenesteydelser - 403581-2019

27/08/2019    S164    Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København: Rengøring

2019/S 164-403581

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 125-305857)

Retsgrundlag:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Finansministeriets Koncern - Moderniseringsstyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Benedikte Seerup Stigsen
E-mail: beses@modst.dk
Telefon: +45 33928000

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/106109400.aspx

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af Rengøringsydelser (Rengøringsaftalen)

Sagsnr.: 2019 - 2031
II.1.2)Hoved-CPV-kode
90910000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen udbyder rammeaftalen vedrørende indkøb af rengøringsydelser på vegne af hele staten. Ydelsens nærmere indhold fremgår af punkt II.2.4).

Statslige institutioner bliver ved aftalens ikrafttræden forpligtet til at anvende denne. Institutionerne for forberedende grunduddannelse er forpligtede til at anvende aftalen. En række selvejende institutioner mv., hvis bevilling er optaget på finansloven, er oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Danmarks Nationalbank, Folketinget, Dansk Institut for Internationale Studier, Institut for Menneskerettigheder samt Grønlands Selvstyre er også oprindelige parter i aftalen og kan gøre brug af den. Disse har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Forsvarsministeriets ressortområde (Forsvaret) og Rigspolitiet med underliggende institutioner har ret, men ikke pligt til at anvende aftalen. Nærmere oplysninger om partsstatus fremgår af udbudsmaterialet.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/08/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 125-305857

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
I stedet for:
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 12:00
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Dato
I stedet for:
Dato: 26/08/2019
Tidspunkt: 12:00
Læses:
Dato: 02/09/2019
Tidspunkt: 12:00
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: