Servicios - 403683-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Groninga: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software

2018/S 178-403683

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Stichting Hanzehogeschool Groningen
3671989
Zernikeplein 1
Groningen
9747 AS
Países Bajos
Persona de contacto: Chris Boessenkool
Teléfono: +31 505953351
Correo electrónico: inkoop@org.hanze.nl
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.hanze.nl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Marktconsultatie - Marktconsultatie (de)dentrale repro

Número de referencia: 305
II.1.2)Código CPV principal
30000000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Doel van deze marktconsultatie is inzicht verkrijgen in toekomstbestendige oplossingen die de markt biedt op het gebied van centrale en decentrale repro..

Met deze marktconsultatie wil Hanzehogeschool (verder HG) zich goed voorbereiden op de aanbesteding Decentrale repro. Met decentrale repro worden de print-, scan- en kopieervoorzieningen bedoeld die HG aanbiedt aan haar studenten en medewerkers. HG wil graag de dienstverlening op de best passende manier uitvragen en gunnen zodat er een optimale balans gevonden wordt tussen mogelijkheden in de markt, de doelstellingen van HG en hoge tevredenheid bij gebruikers.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: NL
II.2.4)Descripción del contrato:

Deze publicatie betreft een marktconsultatie. Hanzehogeschool heeft nog geen keuzes gemaakt in scope, percelen of andere uitvoeringaspecten van de te houden aanbesteding. Om die reden kan er nog geen opgave gedaan worden van de te verwachten omvang van de opdracht.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: nvt / Ponderación: 1
Precio - Ponderación: 1
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
Otros motivos (el procedimiento ha sido interrumpido)

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Deze aankondiging bevatte helaas een verschrijving. Om die reden is de marktconsultatie opnieuw gepubliceerd met Tendernedkenmerk 196807

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Rechtbank Noord Nederland
Groningen
Países Bajos
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018