Dostawy - 403767-2019

27/08/2019    S164

Bułgaria-Sofia: Pompy

2019/S 164-403767

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Sofiyska voda“ AD
Krajowy numer identyfikacyjny: 130175000
Adres pocztowy: rayon „Mladost“, zh.k. „Mladost IV“, ul. „Biznes park Sofiya“ No. 1, strada 2A
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1766
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Hristo Zangov
E-mail: hrzangov@sofiyskavoda.bg
Tel.: +359 28122495
Faks: +359 28122588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sofiyskavoda.bg
Adres profilu nabywcy: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Доставка на нови и резервни помпени агрегати.

Numer referencyjny: ТТ001785
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 442 000.00 BGN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Jesco за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни варелни помпени агрегати или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на химическа помпа за FeCl за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати ProMinent за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Calder или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Verdemag или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на перисталтични помпи за отпадъчни води с номинално напрежение 200/240V.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Vipom за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Netzsch за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 024-053899

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8348
Część nr: 12
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Jesco за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Вентех“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 123504505
Adres pocztowy: ж.к. „Красно село“, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: ventech@abv.bg
Tel.: +359 888468038
Faks: +359 888468038
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8350
Część nr: 20
Nazwa:

Доставка на химическа помпа за FeCl за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Вентех“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 123504505
Adres pocztowy: ж.к. „Красно село“, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: ventech@abv.bg
Tel.: +359 888468038
Faks: +359 888468038
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8362
Część nr: 2
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати ProMinent за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 121162792
Adres pocztowy: Манастирски ливади-изток, бл. 89А, ет. 6, ап. 33
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1404
Państwo: Bułgaria
E-mail: office@omim-bg.com
Tel.: +359 29670206
Faks: +359 29670209
Adres internetowy: http://www.omim-bg.com/bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 68 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8363
Część nr: 17
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Calder или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
08/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Офис за минна индустрия и металургия“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 121162792
Adres pocztowy: Манастирски ливади-изток, бл. 89А, ет. 6, ап. 33
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1404
Państwo: Bułgaria
E-mail: office@omim-bg.com
Tel.: +359 29670206
Faks: +359 29670209
Adres internetowy: http://www.omim-bg.com/bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8366
Część nr: 16
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Verdemag или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
13/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Сигма България“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 117029527
Adres pocztowy: ул. „Плиска“ № 3, вх. А, ап. 11
Miejscowość: Русе
Kod NUTS: BG323 Русе
Kod pocztowy: 7002
Państwo: Bułgaria
E-mail: sigma@mlnk.net
Tel.: +359 82823107
Faks: +359 82823107
Adres internetowy: https://sigma-bg.eu/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 17 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8369
Część nr: 22
Nazwa:

Доставка на перисталтични помпи за отпадъчни води с номинално напрежение 200/240V.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
14/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аксбул“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 202198935
Adres pocztowy: район „Северен“, ул. „Анри Барбюс“ № 18, ет. 5, ап. О
Miejscowość: Пловдив
Kod NUTS: BG421 Пловдив
Kod pocztowy: 4003
Państwo: Bułgaria
E-mail: ivan.chonin@axbul.bg
Tel.: +359 32280202
Faks: +359 32280202
Adres internetowy: https://axbul.bg/kontakti/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 102 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8368
Część nr: 10
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Vipom за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
15/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Турбо-С“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 105587079
Adres pocztowy: ул. „Широка“ № 9, ет. 2, ап. 3
Miejscowość: Видин
Kod NUTS: BG311 Видин
Kod pocztowy: 3700
Państwo: Bułgaria
E-mail: office@turbo-cb.com
Tel.: +359 94606154
Faks: +359 94606154
Adres internetowy: http://turbo-cb.com/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 500.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8370
Część nr: 4
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Netzsch за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
16/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Евротех“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131112710
Adres pocztowy: район „Слатина“, ул. „Манастирска“ № 54-А; ап. 2
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1111
Państwo: Bułgaria
E-mail: office@evrotech.com
Tel.: +359 29713273
Faks: +359 29712288
Adres internetowy: https://www.evrotech.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 119 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8349
Część nr: 14
Nazwa:

Доставка на резервни варелни помпени агрегати или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
06/08/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Вентех“ ЕООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 123504505
Adres pocztowy: ж. к. „Красно село“, бл. 195, вх. Б, ет. 7, ап. 47
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: ventech@abv.bg
Tel.: +359 888468038
Faks: +359 888468038
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 500.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2019