Servicios - 403838-2018

15/09/2018    S178    - - Servicios - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento de licitación con negociación 

Bélgica-Cortrai: Placas solares

2018/S 178-403838

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
stad Kortrijk
BE 0207.494.678
Grote Markt 54
Kortrijk
8500
Bélgica
Persona de contacto: De heer Sebastien Lefèbvre
Teléfono: +32 56278512
Correo electrónico: sebastien.lefebvre@kortrijk.be
Código NUTS: BE254

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.kortrijk.be

I.2)Información sobre contratación conjunta
El contrato es adjudicado por una central de compras
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Leveren en plaatsen van zonnepanelen via burgerparticipatie

Número de referencia: 2018/1412
II.1.2)Código CPV principal
09331000
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Zie II.2.4

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 137 637.50 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BE254
II.2.4)Descripción del contrato:

Het energieplan van de stad Kortrijk steunt op 6 basispijlers, namelijk: het renovatieplan, het lichtplan, het zonneplan, het waterplan, digitale monitoring en innovatieve projecten.

Via het zonneplan wil de stad maximaal inzetten op het lokaal produceren van elektriciteit, door middel van zonnepanelen op de eigen daken of terreinen.

Deze raamovereenkomst, is geldig voor een periode van 2 jaar en verlengbaar met 1+1 jaar.

Binnen de looptijd van deze raamovereenkomst kunnen verschillende deelopdrachten uitgevoerd worden, telkens met een verwachte minimale productieperiode van 15 jaar, die start op het moment van het in dienst stellen van de lokale elektriciteitsproductie met bijhorende online monitoring. Focus van deze raamovereenkomst zijn zonne-installaties met een vermogen groter of gelijk aan 50 kWpiek. Kleinere installaties kunnen mogelijk zijn in onderling overleg en bij opportuniteiten.

De opdracht omvat volgende elementen:

1. Het leveren, plaatsen, financieren, exploiteren en onderhouden (indien nodig herstellen) van PV panelen op door de groep Kortrijk ter beschikking gestelde gebouwen in de stad Kortrijk.

2. Het ophalen van financiële middelen bestemd voor de bovengenoemde installaties bij de inwoners van Kortrijk (postcodes 8500, 8501, 8510 en 8511). Deze krijgen een financieel rendement voor hun ‘mede-eigenaarschap’ van de geïnstalleerde PV-installaties.

3. De nodige administratieve en softwareondersteuning voor (onafhankelijke) monitoring van de oplossing en de online informatiedeling met de burgers om hun betrokkenheid te maximaliseren.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: Transparantie van de zonnestroomprijs voor deze en toekomstige deelopdrachten / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Rendement voor de burgerparticipatie / Ponderación: 30
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit van het digitale platform voor online burgerparticipatie van ‘hun’ zonnepanelen en permanente monitoring van de systemen / Ponderación: 20
Criterio de calidad - Nombre: Productiegarantie en het voorstel van de tegemoetkoming (schadevergoeding) indien deze niet gehaald wordt / Ponderación: 10
Criterio de calidad - Nombre: Kwaliteit van de technische zonne-installatie / Ponderación: 10
Precio - Ponderación: 100
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento de licitación con negociación
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere al establecimiento de un acuerdo marco
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 041-089926
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2018/1412
Lote nº: 1
Denominación:

Leveren en plaatsen van zonnepanelen via burgerparticipatie

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/08/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 4
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 4
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BeauVent CVBA
Ijzerdijk 47
Diksmuide
8600
Bélgica
Teléfono: +32 58299029
Correo electrónico: zon@beauvent.be
Código NUTS: BE
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 137 637.50 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1000
Bélgica
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
13/09/2018