Supplies - 40385-2022

25/01/2022    S17

Polska-Krzeszowice: Elektryczność

2022/S 017-040385

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Krzeszowice
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 4
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Magdalena Ciałowicz
E-mail: zamowienia@um.krzeszowice.pl
Tel.: +48 122520803
Faks: +48 122520803
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gminakrzeszowice.pl
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,330168,2020.html
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Administracji Budynków Komunalnych
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Pl. F. Kulczyckiego 1
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Luiza Cholewa
E-mail: biuro@zabk-krzeszowice.pl
Tel.: +48 152821340
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zabk-krzeszowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Wł. Reymonta 3
Miejscowość: Tenczynek
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Kubin
E-mail: przedszkoletenczynek@op.pl
Tel.: +48 122821717
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przedszkoletenczynek.com
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Batalionów Chłopskich 9
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Warzecha
E-mail: sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl
Tel.: +48 123571205
Adresy internetowe:
Główny adres: www.przedszkolekrzeszowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul.Długa 22
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sławomir Burek
E-mail: sp1krzeszowice@o2.pl
Tel.: +48 122579240
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sp1krzeszowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szkolna 7
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dagmara Brela-Zając
E-mail: sp2krzeszowice@interia.pl
Tel.: +48 122820061
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sp2krzeszowice.eu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Sanka 266
Miejscowość: Tenczynek
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Mitka
E-mail: spsanka@wp.pl
Tel.: +48 122836061
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsanka.szkolnastrona.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Ostrężnica 47
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Cyran
E-mail: szp.ostreznica@interia.pl
Tel.: +48 122835021
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spostreznica.edupage.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Paczółtowice 2
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Mikołajska
E-mail: sppaczoltowice@onet.pl
Tel.: +48 122829115
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sppaczoltowice.szkolna.net
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szkolna 1
Miejscowość: Nawojowa Góra
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Mitka
E-mail: spnawojowa@wp.pl
Tel.: +48 122820754
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szkolang.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Ryłki w Czernej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Czerna 274
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Banaczyk-Niemiec
E-mail: spczerna@onet.pl
Tel.: +48 122821469
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spczerna.edu.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Filipowice 554
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Barbara Łabuzek
E-mail: sp-filip@wp.pl
Tel.: +48 122837015
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szkolafilipowice.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. K. i A. Potockich w Miękini
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: Miękinia 180
Miejscowość: Krzeszowice
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Kurdziel
E-mail: spmiekinia@op.pl
Tel.: +48 122821655
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spmiekinia.edupage.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2
Miejscowość: Wola Filipowska
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Teresa Gorczyńska
E-mail: zswola@wp.pl
Tel.: +48 122582100
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zpwola.edupage.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Krakowska 35
Miejscowość: Nowa Góra
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-065
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mirosław Pudlik
E-mail: zsnowagora@interia.pl
Tel.: +48 122835083
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nogagorazs.edupage.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Ludwika Siudy 6
Miejscowość: Tenczynek
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Mastalerz
E-mail: sp.zalas@wp.pl
Tel.: +48 122836064
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzalas.edupage.org
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku
Krajowy numer identyfikacyjny: PL
Adres pocztowy: ul. Szkolna 6
Miejscowość: Tenczynek
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-067
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Cudzik-Tekielak
E-mail: szkola1900@o2.pl
Tel.: +48 122821716
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szkolatenczynek.edupage.org
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na 2022 r.

Numer referencyjny: WIT.271.32.2021
II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 768 493.54 PLN / Najdroższa oferta: 2 159 381.59 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Krzeszowice

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

2. Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w pkt 5 do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 3 332 379 kWh.

2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie zmiany dostawcy sprzedaży energii elektrycznej.

3) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Dotychczasowa umowa na zakup energii jest zawarta na okres do 31.12.2021 r. z dostawcą TAURON

Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych oraz nie korzysta z ofert promocyjnych.

3. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.

4. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej:

- dla Gminy: oświetlenie uliczne 2.314.862 kWh - 167 punktów

- inne obiekty 138.050 kWh - 26 punkty

- dla Jednostek Organizacyjnych: 830.166 kWh - 16 jednostek- 59 punktów

5. Wykaz jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów

i biorących udział w postępowaniu:

1) Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice;

2) Zakład Administracji Budynków Komunalnych ul. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice;

3) Przedszkole Samorządowe w Tenczynku, ul. Wł. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek;

4) Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul. Batalionów Chłopskich 9, 32-065 Krzeszowice;

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach; ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice;

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice;

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance; 32-067 Tenczynek;

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy; ul. Królewska 32, 32-065 Krzeszowice;

9) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice;

10) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze; ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice;

11) Szkoła Podstawowa im. Mjr Józefa Ryłki w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice;

12) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach, Filipowice 554; 32-065 Krzeszowice;

13) Szkoła Podstawowa im. K.i A. Potockich w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice;

14) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej ul. Szkolna 2; 32-065 Krzeszowice;

15) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze; ul. Krakowska 35, 32-065 Krzeszowice;

16) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu; ul. Ludwika Siudy 6; 32-067 Tenczynek;

17) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku; ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek.

6. Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczona jest obecnie sprzedaż energii elektrycznej oraz szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, moc umowną, taryfę stanowi odrębny dokument – pod nazwą „Załącznik nr 8 do SWZ”. Załącznik ten ma postać pliku w formacie pdf oraz .xls.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 178-463069
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/11/2021
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Łagiewnicka 60
Miejscowość: Kraków
Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków
Kod pocztowy: 30-417
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 768 493.54 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało pierwotnie wysłane w dniu 28.12.2021 r. i opublikowane 31.12.2021 - Nr ogłoszenia 2021/S 255-674218.

Zamawiający zauważył błąd polegający na tym, że wpisał wartości ofert brutto a zgodnie z formularzem powinny być "bez Vat". Zamawiający wysłał sprostowanie do ogłoszenia w dniu 5.01.2022 r. i otrzymał odpowiedź, że sprostowanie nie może być opublikowane i należy przesłać ponownie ogłoszenie. Pierwotnie wysłane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest prawidłowe, jedynie wskazane kwoty są wartościami brutto. Niniejsze ogłoszenie ma na celu poprawę tylko tych wartości.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

10. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2022