Varer - 403961-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Hillerød: Apparatur til nyredialyse

2020/S 167-403961

Bekendtgørelse om ændring

Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Hovedstaden
Postadresse: Kongens Vænge 2, Blok E, st.
By: Hillerød
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 3400
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom Knøfler
E-mail: tom.knoefler@regionh.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.regionh.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til akutdialyse (CRRT)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33181000 Apparatur til nyredialyse
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:

Sundhedsstyrelsen havde formandsskabet for en særlig COVID-19 Intensiv Task Force, som sammen med regionerne skal sikre etablering af det nødvendige antal intensive pladser. Sundhedsstyrelsen udsendte 22. marts styrelsens første vurdering af behovet for intensiv kapacitet og respiratorbehandling under epidemiens første bølge. Estimaterne for respiratorbehovet byggede på prognoser fra Statens Serum Institut baseret på data fra henholdsvis Kina og fra Italien.

Baseret på prognosen fra Italien er behovet for intensive pladser med respirator 827 i spidsbelastningsugen, i et 13 ugers scenarie har en maksimal belastning i epidemiuge 4 – 7, og med en gennemsnitlig indlæggelsestid på intensiv på 2 uger. Den tilsvarende prognose baseret på data fra Kina anslår behovet for respiratorpladser i spidsbelastningsugen til lige under 1 000.

II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 12/03/2020
Slut: 13/03/2020
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

Del IV: Procedure

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 149-364922

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.: 2020/S 149-364922
Betegnelse:

Anskaffelse af udstyr til akutdialyse (CRRT)

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession:
12/03/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Baxter A/S
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten;eksklusive moms)
Udbuddets samlede værdi: 2 937 000.00 DKK

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Fax: +45 33307799
Internetadresse: www.klfu.dk
VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Postadresse: der er intet mæglingsorgan i Danmark
By: der er intet mæglingsorgan i Danmark
Land: Danmark
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2020

Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1)Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne
VII.1.1)Hoved-CPV-kode
33181000 Apparatur til nyredialyse
VII.1.2)Supplerende CPV-kode(r)
VII.1.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Hovedudførelsessted:

Region Hovedstaden

VII.1.4)Beskrivelse af udbuddet:

Sundhedsstyrelsen havde formandsskabet for en særlig COVID-19 Intensiv Task Force, som sammen med regionerne skal sikre etablering af det nødvendige antal intensive pladser. Sundhedsstyrelsen udsendte 22. marts styrelsens første vurdering af behovet for intensiv kapacitet og respiratorbehandling under epidemiens første bølge.

VII.1.5)Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen
Start: 12/03/2020
Slut: 13/03/2020
VII.1.6)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 2 937 000.00 DKK
VII.1.7)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Officielt navn: Baxter A/S
By: Søborg
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2860
Land: Danmark
Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV: nej
VII.2)Oplysninger om ændringerne
VII.2.1)Beskrivelse af ændringerne
Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

Dato for indgåelse af kontrakt er ændret.

VII.2.2)Årsager til ændring
Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

Fejlagtigt dato for indgåelse af kontrakt.

VII.2.3)Forhøjelse af pris
Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms: 2 937 000.00 DKK
Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms: 2 937 000.00 DKK