Az Európai Unió Kiadóhivatala megkezdte a portál tartalmának frissítését, amire az Egyesült Királyság EU-ból való kilépése miatt van szükség. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Szolgáltatások - 403965-2019

28/08/2019    S165    Ügynökségek - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: „Az EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés: Képzési program, online és személyes tanfolyamok önkéntesjelöltek számára

2019/S 165-403965

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:

2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Postai cím: Avenue du Bourget 1, For the attention of: Unit R2 — Finances, Accounting, Programming, Office SPA2 06/98, ref.: Call for tenders EACEA/2019/02
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: EACEA Tenders
E-mail: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

A felhasználói oldal címe: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4878
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4878
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Az EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés: Képzési program, online és személyes tanfolyamok önkéntesjelöltek számára

Hivatkozási szám: EACEA/2019/02
II.1.2)Fő CPV-kód
80500000 - FA04
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ügynökség szerződést kíván kötni központi képzési platformon keresztül zajló irányított online tanfolyamokra és az Európai Unióban (9–12 napos időtartamú) személyes modulokra irányuló szolgáltatások beszerzésére vonatkozóan, a résztvevők utaztatását és elszállásolását is tartalmazóan, valamint az önkéntesjelöltek kompetenciájának értékelésére irányuló szolgáltatásokra vonatkozóan a 375/2014/EU rendelet 3. melléklete rendelkezéseinek megfelelően.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
80310000 - JA07
80521000
80550000
80562000
80420000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE100
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A keretszerződés célkitűzései: az „EU segítségnyújtási önkéntesei” kezdeményezés számára létrehozott képzési program végrehajtása az 1244/2014 bizottsági végrehajtási rendelet szerint, valamint az önkéntesjelöltek képzésének és értékelésének előkészítése. A képzési program az 1398/2014. sz. felhatalmazáson alapuló rendeletben meghatározottak szerinti készségekre vonatkozó keretrendszeren alapul. Kombinált tanulási megközelítés jellemzi, amely online képzésen és az Európai Unióban (9-12 napos időtartamú) személyes modulokon alapul, a résztvevők utaztatását és elszállásolását is tartalmazóan. Magában foglal minden kötelező és opcionális modult. A végrehajtási rendeletben bevezetett képzés utáni értékelésre, valamint az önkéntesjelöltek kompetenciáinak értékelésére is kiterjed a 375/2014/EU rendelet 3. melléklete rendelkezéseinek megfelelően.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 8 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

„Az EU segítségnyújtási önkéntesei” program

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) rovatban megadott internetcímet.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) rovatban megadott internetcímet.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) rovatban megadott internetcímet.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 068-158393
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/10/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Bolgár, Cseh, Dán, Német, Görög, Angol, Spanyol, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Litván, Lett, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Svéd
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/10/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

SPA2 Room J-59 00/SDE1, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a felhatalmazott személyekkel és a bontási eljárással kapcsolatban:

Lásd az I.3) rovatban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

Lásd az I.3) rovatban megadott internetcímet.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: CG.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetcím: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/08/2019