Tjenesteydelser - 403966-2019

28/08/2019    S165    Agenturer - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Italien-Parma: Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning

2019/S 165-403966

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 128-311695)

Legal Basis:

Forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA)
Via Carlo Magno 1A
Parma
43126
Italien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ITH52

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
BEREC-kontoret — Agenturet for Støtte til BEREC
Riga
Letland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LV

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CUT — Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer
Luxembourg
Luxembourg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CEDEFOP — Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse
Thessaloniki
Grækenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
CPVO — EF-Sortsmyndigheden
Angers Cedex 2
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EACEA — Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EBA — Den Europæiske Banktilsynsmyndighed
Paris La Défense CEDEX
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ECHA — Det Europæiske Kemikalieagentur
Helsinki
Finland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FI

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EDA — Det Europæiske Forsvarsagentur
Ixelles
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EEA — Det Europæiske Miljøagentur
Copenhagen
Danmark
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EFCA — Det Europæiske Fiskerikontrolagentur
Vigo
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIB — Den Europæiske Investeringsbank
Luxembourg
Luxembourg
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIGE — Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder
Vilnius
Litauen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: LT

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EIT — Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi
Budapest
Ungarn
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: HU

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EMA — Det Europæiske Lægemiddelagentur
Amsterdam
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ENISA — Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed
Maroussi
Grækenland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ERCEA — Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
ESMA — Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed
Paris
Frankrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: FR

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EU-LISA — Det Europæiske Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed
Tallin
Estland
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: EE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EUROJUST — Den Europæiske Unions Enhed for Retligt Samarbejde
The Hague
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EUROPOL — Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde
The Hague
Nederlandene
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: NL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
F4E — Fællesforetagendet Fusion for Energy
Barcelona
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
FRA — Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder
Vienna
Østrig
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: AT

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
FRONTEX — Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning
Warsaw
Polen
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: PL

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
GSA — Det Europæiske GNSS-agentur
Prague
Tjekkiet
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: CZ

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
EU-OSHA — Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur
Bilbao
Spanien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: ES

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
SESAR — Fællesforetagendet Single European Sky ATM Research
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
S2R — fællesforetagendet SHIFT2RAIL
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

I.1)Navn og adresser
SRB — Den Fælles Afviklingsinstans
Brussels
Belgien
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
NUTS-kode: BE

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenester vedrørende ledelsesrådgivning

Sagsnr.: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79410000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) er det ledende EU-organ for dette udbud. Følgende EU-organer er med i udbuddet: BEREC-kontoret, CDT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFXA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, SESAR-fællesforetagendet, SHIFT2RAIL-fællesforetagendet, SRB. Udbuddet sigter mod at give de deltagende EU-organer en flerårig blok af rådgivningstjenester om ledelse forbundet med virksomhedsforandring og driftsmæssig udvikling, som er nødvendig for at forbedre EU-organernes værdi, virkningsfuldhed og effektivitet.

Tilbudsgiverens kompetencer skal omfatte en fuldstændig livscyklus af ledelsesmæssige rådgivningstjenester, fra tjenester knyttet til strategisk analyse og strategisk planlægning til gennemførelse og udrulning af ledelsespolitikker, -processer og -værktøjer, dvs. både udvikling og udrulning af metoder.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
23/08/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 128-311695

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: IV.2.2)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Frist for modtagelse af bud eller anmodninger om deltagelse
I stedet for:
Dato: 13/09/2019
Tidspunkt: 14:30
Læses:
Dato: 20/09/2019
Tidspunkt: 14:30
Afsnit nummer: IV.2.7)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: Betingelser for åbning af bud
I stedet for:
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 14:30
Læses:
Dato: 23/09/2019
Tidspunkt: 14:30
VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

III.1.3) Teknisk og faglig kapacitet. Udbudsspecifikationerne er opdateret med hensyn til registrerede ændringer og offentliggøres via følgende link: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=5026