V URL adresách oznámení v elektronických formulároch je chyba. Na riešení tohto problému sa už pracuje. Medzitým vám odporúčame odstrániť čiarku (alebo akýkoľvek iný špeciálny znak) na konci URL adresy. Ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti.

Služby - 403966-2019

28/08/2019    S165

Taliansko-Parma: Poradenské služby v oblasti riadenia

2019/S 165-403966

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2019/S 128-311695)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: Via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad BEREC – Agentúra na podporu orgánu BEREC
Mesto/obec: Riga
Kód NUTS: LV LATVIJA
Štát: Lotyšsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CdT – Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CEDEFOP – Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania
Mesto/obec: Thessaloniki
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: CPVO – Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín
Mesto/obec: Angers Cedex 2
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EACEA – Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EBA – Európsky orgán pre bankovníctvo
Mesto/obec: Paris La Défense CEDEX
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ECHA – Európska chemická agentúra
Mesto/obec: Helsinki
Kód NUTS: FI SUOMI / FINLAND
Štát: Fínsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EDA – Európska obranná agentúra
Mesto/obec: Ixelles
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EEA – Európska environmentálna agentúra
Mesto/obec: Copenhagen
Kód NUTS: DK DANMARK
Štát: Dánsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EFCA – Európska agentúra pre kontrolu rybárstva
Mesto/obec: Vigo
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIB – Európska investičná banka
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Štát: Luxembursko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIGE – Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
Mesto/obec: Vilnius
Kód NUTS: LT LIETUVA
Štát: Litva
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EIT – Európsky inovačný a technologický inštitút
Mesto/obec: Budapest
Kód NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Štát: Maďarsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EMA – Európska agentúra pre lieky
Mesto/obec: Amsterdam
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ENISA – Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
Mesto/obec: Maroussi
Kód NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Štát: Grécko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ERCEA – Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: ESMA – Európsky orgán pre cenné papiere a trhy
Mesto/obec: Paris
Kód NUTS: FR FRANCE
Štát: Francúzsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: eu-LISA – Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Mesto/obec: Tallin
Kód NUTS: EE EESTI
Štát: Estónsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EUROJUST – Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol – Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Štát: Holandsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: F4E – spoločný podnik Fusion for Energy
Mesto/obec: Barcelona
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: FRA – Agentúra Európskej únie pre základné práva
Mesto/obec: Vienna
Kód NUTS: AT ÖSTERREICH
Štát: Rakúsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Frontex – Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
Mesto/obec: Warsaw
Kód NUTS: PL POLSKA
Štát: Poľsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: GSA – Agentúra pre európsky GNSS
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Štát: Česko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: EU-OSHA – Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
Mesto/obec: Bilbao
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Štát: Španielsko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik SESAR (Single European Sky ATM Research)
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Spoločný podnik Shift2Rail
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: SRB – Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Štát: Belgicko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poradenské služby v oblasti riadenia

Referenčné číslo: OC/EFSA/FIN/2019/01
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000 Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je vedúcim orgánom EÚ pre túto výzvu na predloženie ponúk. Medzi ďalšie orgány EÚ, ktoré sa k nej pripájajú, patria: Úrad BEREC, CdT, Cedefop, CPVO, EACEA, EBA, ECHA, EDA, EEA, EFCA, EIB, EIGE, EIT, EMA, ENISA, ERCEA, ESMA, eu-LISA, Eurojust, Europol, spoločný podnik F4E, FRA, Frontex, GSA, EU-OSHA, spoločný podnik SESAR, spoločný podnik Shift2Rail, SRB. Cieľom tejto výzvy na predloženie ponúk je poskytnúť zúčastneným orgánom EÚ viacročný blok poradenských služieb v oblasti riadenia súvisiacich s obchodnou transformáciou a operačným rozvojom, ktoré sú potrebné na zlepšenie hodnoty, efektívnosti a účinnosti orgánov EÚ.

Uchádzač musí byť schopný pokryť celý životný cyklus poradenských služieb v oblasti riadenia – od strategickej analýzy, cez strategické plánovanie, až po zavedenie a realizáciu politík, procesov a nástrojov riadenia, t. j. vývoj, ako aj zavedenie metód.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
23/08/2019
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 128-311695

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 13/09/2019
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 20/09/2019
Miestny čas: 14:30
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 16/09/2019
Miestny čas: 14:30
má byť:
Dátum: 23/09/2019
Miestny čas: 14:30
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť. Špecifikácie obstarávania boli aktualizované pomocou funkcie sledovania zmien a sú zverejnené na tomto odkaze: https://webgate.ec.europa.eu/publications/etendering/intranet/cft/cft-display.html?cftId=5026