Tjenesteydelser - 403982-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Esbjerg: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser

2020/S 167-403982

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Esbjerg Kommune
CVR-nummer: 29189803
Postadresse: Torvegade 74
By: Esbjerg
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Postnummer: 6700
Land: Danmark
Kontaktperson: Christian Meyer Pedersen
E-mail: chp27@esbjergkommune.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.esbjergkommune.dk/
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/12fe311b-3123-46bd-9462-8107cd8d4e69/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale på levering af bedemandsydelser i forbindelse med offentlige begravelser og bisættelser af i Esbjerg Kommune

II.1.2)Hoved-CPV-kode
98000000 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Levering af bedemandsydelser i forbindelse med offentlige begravelser og bisættelser af i Esbjerg Kommune.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 2 200 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
98370000 Bedemandsvirksomhed og begravelsesvæsen
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK032 Sydjylland
Hovedudførelsessted:

Esbjerg Kommune

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af bedemandsydelser i forbindelse med offentlige begravelser og bisættelser.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/09/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
25/08/2020