Dodávky - 404494-2018

18/09/2018    S179

Belgie-Brusel: Dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem

2018/S 179-404494

Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Výsledky zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.1)Název a adresa
Úřední název: Informace o institucích a agenturách v rolích veřejných zadavatelů, viz bod VI.3)
Poštovní adresa: CSM 1 05/P001
Obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1049
Země: Belgie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu
Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem

Spisové číslo: OIB.02/PO/2017/069/793
II.1.2)Hlavní kód CPV
30192000 Kancelářské potřeby
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této zakázky je uzavření smlouvy na dodávky kancelářských potřeb a papíru vyráběných udržitelným způsobem.

II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
II.1.7)Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 2 530 000.00 EUR
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru pro tisk a kopírování

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30192000 Kancelářské potřeby
30197630 Papír určený k tisku
30197643 Fotokopírovací papír
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Kód NUTS: IE IRELAND
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Kód NUTS: IT ITALIA
Kód NUTS: DE DEUTSCHLAND
Kód NUTS: NL NEDERLAND
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Kód NUTS: PT PORTUGAL
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
Kód NUTS: SE SVERIGE
Kód NUTS: UK UNITED KINGDOM
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BE, LU, FR, IE, IT, DE, NL, ES, PT, CZ, SE, UK

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru pro tisk a kopírování.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Dle specifikací / Váha: 50
Cena - Váha: 50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry EU

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Dodávky papíru do tiskáren

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
30197630 Papír určený k tisku
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: IT ITALIA
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG
Hlavní místo dodání nebo plnění:

BE, LU, IT

II.2.4)Popis zakázky:

Dodávky papíru do tiskáren.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Kritérium kvality - Název: Dle specifikací / Váha: 50
Cena - Váha: 50
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Správní úvěry EU

II.2.14)Další informace

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 001-000057
IV.2.8)Informace o ukončení dynamického nákupního systému
IV.2.9)Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: OIB.02/PO/2017/069/793
Část č.: 1
Název:

Dodávky kancelářských potřeb a papíru pro tisk a kopírování

Zakázka/část je zadaná: ne
V.1)Informace o nezadání zakázky
Zakázka/položka nebyla zadána
Jiné důvody (ukončení řízení)

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.: OIB.02/PO/2017/069/793
Část č.: 2
Název:

Dodávky papíru do tiskáren

Zakázka/část je zadaná: ano
V.2)Zadání zakázky
V.2.1)Datum uzavření smlouvy:
28/08/2018
V.2.2)Informace o nabídkách
Počet obdržených nabídek: 1
Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne
V.2.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána
Úřední název: IGEPA
Poštovní adresa: Nijverheidslaan 4
Obec: Aalter
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 9880
Země: Belgie
Dodavatelem je malý či střední podnik: ne
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části (bez DPH)
Konečná hodnota zakázky/položky: 2 530 000.00 EUR
V.2.5)Informace o subdodávkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, jinak, od data, kdy se o něm dozvěděli. Podání stížnosti Evropskému veřejnému ochránci práv nepozastavuje tuto lhůtu, ani nezahajuje novou lhůtu pro podání odvolání.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/09/2018