Covid-19-pandemia: Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden tarjouskilpailut

Euroopan tulevaisuuskonferenssi tarjoaa kaikille kansalaisille mahdollisuuden esittää ideoitaan ja antaa suuntaa yhteiselle tulevaisuudellemme. Kerro kantasi!

Palvelut - 404497-2018

18/09/2018    S179

Tanska-Kööpenhamina: Siivouspalvelut EU:n talon toimitiloja varten Kööpenhaminassa (Tanska)

2018/S 179-404497

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan komission Tanskan-edustusto
Postiosoite: Gothersgade 115
Postitoimipaikka: Copenhagen K
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Postinumero: 1123
Maa: Tanska
Yhteyshenkilö: Head of Administration
Sähköpostiosoite: comm-rep-dk-tenders@ec.europa.eu
Puhelin: +45 33144140
Faksi: +45 33111203
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://ec.europa.eu/denmark/home_da
Hankkijaprofiilin osoite: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/representations/index_en.htm
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4029
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä sähköisesti osoitteessa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4029
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4029
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Siivouspalvelut EU:n talon toimitiloja varten Kööpenhaminassa (Tanska)

Viitenumero: PR/2018-14-INF/COP
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
90910000 Siivous- ja puhdistuspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Euroopan komission Tanskan-edustusto, joka toimii myös Euroopan parlamentin yhteystoimiston puolesta, tarvitsee siivouspalveluja EU:n talon toimitiloihin osoitteeseen Gothersgade 115, DK-1123 Kööpenhamina, TANSKA.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 368 000.00 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
90911200 Siivouspalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: DK011 Byen København
Pääasiallinen suorituspaikka:

Euroopan komission edustusto

Gothersgade 115

DK-1123 Copenhagen K

TANSKA

II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat siivouspalvelut EU:n taloa varten Kööpenhaminassa (Tanska), mukaan luettuina tavanomaiset siivouspalvelut, ylimääräiset siivouspalvelut, jätteiden keräys ja poisto sekä tavarahankinnat.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 92 000.00 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 12
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

sopimus voidaan uusia enintään 3 kertaa enintään 4 vuodeksi.

II.2.9)Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä: 20
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

hakijoiden määrää ei ole rajoitettu.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksia voivat jättää palveluntarjoajien ryhmittymät, joilta ei edellytetä erityistä oikeusmuotoa ennen sopimuksentekoa. Jos sopimus tehdään ryhmittymän kanssa, sen on mahdollisesti hankittava tietty oikeusmuoto, jos tämä on tarpeen palvelun hallinnoinnin ja koordinoinnin kannalta sekä sen mahdollistamiseksi, että ryhmittymä voi olla vastuussa maksujen käsittelyn vastaanottamisesta ryhmittymän jäsenten puolesta.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Palveluista (tavanomaiset palvelut sekä ylimääräiset palvelut) maksetaan kuukausittain sopimusluonnoksessa ilmoitetulla tavalla. Maksujen suorittamista varten on toimitettava kansallisen lainsäädännön mukaisesti laadittu asiaankuuluva lasku ja kaikki muut tarvittavat asiakirjat, joissa ilmoitetaan asianomaisen kuukauden aikana suoritetut palvelut, erityisesti hankintaviranomaisen toimittama, poikkeuksellisia ylimääräisiä palveluja koskeva kirjallinen pyyntö.

III.2.3)Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 15/10/2018
Paikallinen aika: 17:00
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
Päivämäärä: 22/10/2018
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.6)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Kesto (kuukausina): 9 (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

katso kohdassa I.3 annettu internetosoite.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluva unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: boulevard Konrad Adenauer
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: cfi.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
06/09/2018