Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Tjenesteydelser - 404499-2018

18/09/2018    S179

Belgien-Bruxelles: Tjenesteydelser vedrørende arbejdsmedicin, medicinsk strålingsbeskyttelse, kardiologi og kliniske analyser til Det Fælles Forskningscenter i Karlsruhe, Tyskland

2018/S 179-404499

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-kommissionen, Direction générale ressources humaines et sécurité, Unité DDG.HR.R.1 »Finances, Marchés publics et Contrôle interne«
Postadresse: Bureau SC 11 6/28
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
Kontaktperson: HR Contrats marchés via eTendering
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_en
Internetadresse for køberprofilen: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_en
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2842
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser vedrørende arbejdsmedicin, medicinsk strålingsbeskyttelse, kardiologi og kliniske analyser til Det Fælles Forskningscenter i Karlsruhe, Tyskland

Sagsnr.: HR/R1/PO/2017/048
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Kontraktens genstand er at indgå rammeaftaler til Det Fælles Forskningscenter i Karlsruhe i Tyskland for de 3 delaftaler beskrevet nedenfor:

— delaftale 1: tjenesteydelser inden for arbejdsmedicin og medicinsk strålingsbeskyttelse,

— delaftale 2: tjenesteydelser inden for kardiologi,

— delaftale 3: tjenesteydelser inden for kliniske analyser.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for arbejdsmedicin og medicinsk strålingsbeskyttelse (Ermächtigte Arzt)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85121200 Konsultation og behandling hos medicinske specialister
85120000 Behandling og konsultation hos praktiserende læger og hermed beslægtet virksomhed
85147000 Sundhedsudvalg i virksomheder
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85148000 Medicinske analyser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).(point III.2.1)).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for kardiologi

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85121231 Tjenester i forbindelse med hjertesygdomme
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).(point III.2.1)).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tjenesteydelser inden for kliniske analyser

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85140000 Sundhedsvæsen i øvrigt
85148000 Medicinske analyser
85141000 Virksomhed, der udøves af medicinsk personale
85145000 Tjenester ydet af medicinske laboratorier
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE12 Karlsruhe
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Pris
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Se venligst webstedet anført under punkt I.3).(point III.2.1)).

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

EU's administrative bevillinger

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med flere aktører
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 22/10/2018
Tidspunkt: 23:59
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 29/10/2018
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Direction générale ressources humaines et sécurité

Rue de la Science 11

1049 Bruxelles

, BELGIEN

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Retten
Postadresse: Rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxembourg
Telefon: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst internetadressen anført under punkt I.3).

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/09/2018