Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dodávky - 404724-2019

TINázovSlovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny
NDČíslo zverejnenia oznámenia404724-2019
PDDátum uverejnenia28/08/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka165
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť (35815256)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho8 - Iné
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný23/08/2019
DTLehota na predloženie23/09/2019
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38420000 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
38432100 - Analyzátory plynu
38431100 - Detektory plynu
31170000 - Transformátory
31161200 - Systémy chladenia plynov
39341000 - Zariadenia na meranie tlaku plynu
09123000 - Zemný plyn
09120000 - Plynné palivá
09121200 - Rozvod plynu potrubím
51800000 - Inštalácia kovových kontajnerov
80531000 - Priemyselné a technické školenia
51700000 - Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
51820000 - Inštalácia nádrží
42941000 - Stroje na tepelné spracovanie plynov
44612000 - Kontajnery na skvapalnené plyny
50531200 - Služby na údržbu plynových zariadení
51111000 - Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov
51100000 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
42123100 - Plynové kompresory
45311000 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
42122100 - Kvapalinové čerpadlá
45255000 - Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
31120000 - Generátory
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.spp.sk/sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ