Dodávky - 404725-2019

TINázovSlovensko-Bratislava: Kontajnery na skvapalnené plyny
NDČíslo zverejnenia oznámenia404725-2019
PDDátum uverejnenia28/08/2019
OJČíslo vydania série S úradného vestníka165
TWMesto kupujúcehoBRATISLAVA
AUOficiálny názov kupujúcehoSlovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť (35815256)
OLPôvodný jazykSK
CYKrajina kupujúcehoSK
AATyp kupujúceho8 - Iné
HAInštitúcia/agentúra EÚ-
DSDokument bol zaslaný23/08/2019
DTLehota na predloženie23/09/2019
NCTyp zmluvy2 - Dodávky
PRTyp postupu1 - Verejná súťaž
TDTyp oznámenia2 - Dodatočné informácie
RPNariadenie4 - Európska únia
TYTyp ponuky1 - Ponuka pre všetky časti
ACKritériá pridelenia zákazky1 - Najnižšia cena
PCSpoločný slovník obstarávania (CPV)38420000 - Nástroje na meranie prietoku, hladiny a tlaku kvapalín a plynov
38432100 - Analyzátory plynu
38431100 - Detektory plynu
31170000 - Transformátory
31161200 - Systémy chladenia plynov
39341000 - Zariadenia na meranie tlaku plynu
09123000 - Zemný plyn
09120000 - Plynné palivá
09121200 - Rozvod plynu potrubím
51800000 - Inštalácia kovových kontajnerov
80531000 - Priemyselné a technické školenia
51700000 - Služby na inštalovanie zariadení protipožiarnej ochrany
51820000 - Inštalácia nádrží
42941000 - Stroje na tepelné spracovanie plynov
44612000 - Kontajnery na skvapalnené plyny
50531200 - Služby na údržbu plynových zariadení
51111000 - Inštalácia elektromotorov, generátorov a transformátorov
51100000 - Inštalácia elektrických a mechanických zariadení
42123100 - Plynové kompresory
45311000 - Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
42122100 - Kvapalinové čerpadlá
45255000 - Výstavba zariadení ropného a plynárenského priemyslu
31120000 - Generátory
RCMiesto plnenia (NUTS)SK
IAInternetová adresa (URL)https://www.spp.sk/sk/
DIPrávny základSmernica o verejnom obstarávaní 2014/24/EÚ