Roba - 404743-2017

13/10/2017    S197

Hrvatska-Rijeka: Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi

2017/S 197-404743

Obavijest o dodjeli ugovora

Rezultati postupka nabave

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Primorsko-goranska županija
Nacionalni registracijski broj: 32420472134
Poštanska adresa: Adamićeva 10
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Robert Urek
E-pošta: javna.nabava@pgz.hr
Telefon: +385 51351810
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pgz.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Thalassotherapia Crikvenica
Nacionalni registracijski broj: 16038790456
Poštanska adresa: Gajevo šetalište 21
Mjesto: Crikvenica
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51260
Država: Hrvatska
E-pošta: info@thalasso-ck.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.thalasso-ck.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Thalassotherapia Opatija
Nacionalni registracijski broj: 35372335047
Poštanska adresa: M. Tita 232
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: thalassotherapia-opatija@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.thalassotherapia-opatija.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Lječilište Veli Lošinj
Nacionalni registracijski broj: 19513242937
Poštanska adresa: Pod Javori 27
Mjesto: Veli Lošinj
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51551
Država: Hrvatska
E-pošta: renatazugic@gmail.com
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ljekarna-jadran.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Psihijatrijska bolnica Rab
Nacionalni registracijski broj: 91616680822
Poštanska adresa: Kampor 224
Mjesto: Rab
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51280
Država: Hrvatska
E-pošta: bolnicarab@bolnicarab.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnicarab.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije osobe „Kantrida”, Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 08875443522
Poštanska adresa: Đure Cattija 6
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: dom-kantrida@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dom-kantrida.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije osobe „Volosko”, Opatija
Nacionalni registracijski broj: 25924713456
Poštanska adresa: A. Štangera 34
Mjesto: Opatija
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51410
Država: Hrvatska
E-pošta: dom.za.starije.i.nemocne.volosko@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dzsino-volosko.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije osobe „Mali Kartec”, Krk
Nacionalni registracijski broj: 65066517957
Poštanska adresa: Lina Bolmarčića 1
Mjesto: Krk
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51500
Država: Hrvatska
E-pošta: mali.kartec.krk@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dom-malikartec.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom za starije osobe „M. A. Stuparić”
Nacionalni registracijski broj: 58340389849
Poštanska adresa: V. Nazora 40
Mjesto: V. Lošinj
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51551
Država: Hrvatska
E-pošta: dom.v.losinj@email.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dom-markoastuparic.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Centar za rehabilitaciju „Fortica”
Nacionalni registracijski broj: 21365484017
Poštanska adresa: Obala kralja Tomislava 1
Mjesto: Kraljevica
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51262
Država: Hrvatska
E-pošta: centar-fortica@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.fortica.com.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Dom učenika Sušak
Nacionalni registracijski broj: 61340298613
Poštanska adresa: Drage Gervaisa 34
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: dom@dom-ucenika-susak.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.dom-ucenika-susak.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Učenički dom Lovran
Nacionalni registracijski broj: 20778874359
Poštanska adresa: Istarske divizije 3
Mjesto: Lovran
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51415
Država: Hrvatska
E-pošta: ud-lovran@ri.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ucenicki-dom-lovran.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Učenički dom Kvarner
Nacionalni registracijski broj: 36283333138
Poštanska adresa: Vukovarska 12
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@ucenickidomkvarner.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ucenickidomkvarner.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Pomorska škola Bakar – Učenički dom Tomislav Hero
Nacionalni registracijski broj: 78476125725
Poštanska adresa: Nautička 14
Mjesto: Bakar
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51222
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pomorskabakar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-pomorska-bakar.skole.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Željeznička tehnička škola
Nacionalni registracijski broj: 56622635798
Poštanska adresa: Školska 2a
Mjesto: Moravice
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51325
Država: Hrvatska
E-pošta: zts@zts-moravice.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ss-zeljeznicka-tehnicka-moravice.skole.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Zajednička javna nabava za nabavu hrane i sredstava za čišćenje i pranje rublja – 7 grupa.

Referentni broj: 02/01-17/01OS
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Zajednička javna nabava hrane i sredstava za čišćenje i pranje – 7 grupa.

II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
II.1.7)Ukupna vrijednost nabave (bez PDV-a)
Vrijednost bez PDV-a: 11 745 120.02 HRK
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 1. Mlijeka, jogurti, vrhnja

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15510000 Mlijeko i vrhnje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava mlijeka, jogurta i vrhnja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 2. Mliječni proizvodi, mliječni namazi, vrhnja

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15500000 Mliječni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava mliječnih proizvoda, sireva i mliječnih namaza.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 3. Pekarski proizvodi

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15612420 Pekarske mješavine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava pekarskih proizvoda.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 4. Mesni proizvodi

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava mesnih proizvoda.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 5. Pileće i pureće meso i proizvodi

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava pilećeg i purećeg mesa i proizvoda.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 6. Juneće, teleće i svinjsko meso

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
15100000 Proizvodi životinjskog podrijetla, mesa i mesni proizvodi
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava junećeg, telećeg i svinjskog mesa.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

Grupa 7. Sredstva za čišćenje i pranje rublja

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
39830000 Proizvodi za čišćenje
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR HRVATSKA
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Točka 12. Dokumentacije o nabavi i specifikacija u prilogu.

II.2.4)Opis nabave:

Nabava sredstava za čišćenje i pranje rublja.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Cijena
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.1)Prethodna objava povezana s ovim postupkom
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 125-254057
IV.2.8)Podaci o prekidu dinamičkog sustava nabave
IV.2.9)Podaci o ukidanju poziva na nadmetanje u obliku prethodne informacijske obavijesti

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 1
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PI Vindija d. d.
Nacionalni registracijski broj: 44138062462
Poštanska adresa: Međimurska 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 42399999
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 070 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 941 317.64 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 2
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PI Vindija d. d.
Nacionalni registracijski broj: 44138062462
Poštanska adresa: Međimurska 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 42399999
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 840 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 838 661.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 3
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 2
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 2
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PIK d. d., Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40174736344
Poštanska adresa: Krešimirova 26
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: nada.miletic@pikrijeka.hr
Telefon: +385 51650333
Telefaks: +385 51330019
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 890 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 1 599 999.68 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 5
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 3
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 1
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 3
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: PI Vindija d. d.
Nacionalni registracijski broj: 44138062462
Poštanska adresa: Međimurska 6
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
Telefon: +385 42399999
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: ne
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 530 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 2 269 119.70 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak V: Dodjela ugovora

Grupa br.: 6
Ugovor/grupa je dodijeljen(a): da
V.2)Dodjela ugovora
V.2.1)Datum sklapanja ugovora :
26/09/2017
V.2.2)Podaci o ponudama
Broj zaprimljenih ponuda: 4
Broj zaprimljenih ponuda od MSP-ova: 3
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz drugih država članica EU-a: 0
Broj zaprimljenih ponuda od ponuditelja iz država koje nisu članice EU-a: 0
Broj ponuda zaprimljenih elektroničkim sredstvima: 4
Ugovor je dodijeljen skupini gospodarskih subjekata: ne
V.2.3)Naziv i adresa ugovaratelja
Službeni naziv: Vimis d. o. o.
Nacionalni registracijski broj: 24697738571
Poštanska adresa: Branka Blečića 5
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR HRVATSKA
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: junko@ri.t-com.hr
Telefon: +385 51671355
Telefaks: +385 51671355
Ugovaratelj je malo ili srednje poduzeće.: da
V.2.4)Podaci o vrijednosti ugovora/grupe (bez PDV-a)
Početna procijenjena ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 348 000.00 HRK
Ukupna vrijednost ugovora/grupe: 4 096 022.00 HRK
V.2.5)Podaci o podugovaranju

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

Žalba se izjavljuje u roku od 10 dana.

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/10/2017