Szolgáltatások - 405021-2019

28/08/2019    S165

Magyarország-Budapest: Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét

2019/S 165-405021

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_50301012
Postai cím: Hermina út 63.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdős Balázs
E-mail: balazs.erdos@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 302060339
Fax: +36 14888610

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kisfaludyprogram.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: EXPO 2020 Magyarország Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46011804
Postai cím: Kacsa utca 15–23.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Andrea
E-mail: andrea.toth@hungaryexpo2020.hu
Telefon: +36 307013347
Fax: +36 17888931

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_24118123
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Egresitsné Firtl Katalin Barbara
E-mail: titkarsag@eszterhaza.hu
Telefon: +36 99537640
Fax: +36 99537640

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_61144901
Postai cím: Grassalkavich-kastély
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Ujváry Tamás
E-mail: titkarsag@kiralyikastely.hu
Telefon: +36 28420331
Fax: +36 28420331

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kiralyikastely.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13950961
Postai cím: Kastély utca 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálinkás Róbert
E-mail: titkarsag@helikonkastely.hu
Telefon: +36 83314194
Fax: +36 83315039

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.helikonkastely.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Balatoni Hajózási Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31582072
Postai cím: Krúdy sétány 2.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU232 Somogy
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsányi Zoltán
E-mail: borsanyi.zoltan@balatonihajozas.hu
Telefon: +36 84312144
Fax: +36 84312144

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.balatonihajozas.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MAHART PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80594590
Postai cím: Belgrád Rakpart Nemzetközi Hajóállomás
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1056
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Spányik Gábor
E-mail: spanyik.gabor@mahartpassnave.hu
Telefon: +36 14844001
Fax: +36 12666370

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szemelyhajozas.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Felső-Szabolcsi, Tokaji Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88212063
Postai cím: Szent László utca 7–11.
Város: Kisvárda
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bérczi László
E-mail: laszlo.berczi@kisfaludy2030.hu
Telefon: +36 307038172
Fax: +36 14888600

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mtu.gov.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076642019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076642019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: turisztikai marketing

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Projekt koordinációs,tanácsadói feladatok ellátása

Hivatkozási szám: EKR001076642019
II.1.2)Fő CPV-kód
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.a tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó szervezet(ek) hazai forrásból megvalósuló, turisztikai fejlesztési térségekre irányuló projektek esetében kíván projektfejlesztési koordináció kapcsán tanácsadási szolgáltatásokat igénybe venni. A hazai forrásból megvalósuló projektek olyan turisztikai fejlesztési térségekre irányulnak, melyek már ma is jelentős turisztikai teljesítménnyel bírnak, vagy olyan fókuszterületek, melyek hordozzák annak lehetőségét, hogy a megfelelő fejlesztéssel jelentős hazai és/vagy nemzetközi érdeklődést generáljanak. Olyan termékfejlesztések, látogatómenedzsment-kialakítások, kereszt promóciók és márkaépítések valósulnak meg, melyek által a turisztikai hatás maximalizálhatóvá válik. Folytatás a II.2.4) pontban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79410000 Üzleti és vezetői tanácsadói szolgáltatások
79412000 Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások
85312320 Tanácsadási szolgáltatások
79421100 Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

MAGYARORSZÁG, EGYESÜLT ARAB EMIRSÉGEK, SZLOVÁKIA, UKRAJNA, ROMÁNIA, SZERBIA, HORVÁTORSZÁG, SZLOVÉNIA, AUSZTRIA

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő célja, hogy az egyes projektek fejlesztésében résztvevő személyi állomány minden szükséges támogatást megkapjon annak érdekében, hogy az általuk kezelt projektek eredményesen, hatékonyan valósuljanak meg, ezáltal biztosítva, hogy a projektek közvetlen célkitűzései a kockázatok minimalizálásával valósuljanak meg. Az egyes projektek keretében igénybe venni kívánt szolgáltatás konkrét tárgyát és konkrét mennyiségét Ajánlatkérő Kbt. 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján a konzultációra szóló felhívásban határozza meg.

Nyertes Ajánlattevő feladata a konzultációra szóló felhívás függvényében:

Támogatói Okirattal és Támogatási szerződéssel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása) - minimum 1000 db támogatási jogviszony érintett a feladat megvalósítása során

Pénzügyi lebonyolítás, beszámolók ellenőrzése (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozása) - beszámolók és részbeszámolók nagyságrendi mennyisége kb. 2000 db

Szabálytalanságkezelés (eljárásrendek, határidők, útmutatók, sablonok kidolgozása)

Fenntartási jelentésekkel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozás, fenntartási helyszíni ellenőrzések lefolytatása)

Helyszíni ellenőrzéssel kapcsolatos feladatok (eljárásrendek, útmutatók, sablonok kidolgozás, helyszíni ellenőrzések lefolytatása) - helyszíni ellenőrzések száma összesen kb. 2000 db

Projekt koordináció

Fenti feladatokat logikailag egymáshoz kapcsolódóan, Ajánlatkérő az adott projekthez rendelve, a konkrét projekt tartalom ismeretében kívánja majd a konzultációs felhívás keretében Nyertes Ajánlattevőtől (tanácsadó szervezettől) megrendelni.

Ajánlatkérő nem kizárólagosan, de várhatóan a következő főbb célterületek vonatkozásában várja el nyertes Ajánlattevő feladat ellátását: Turisztikai attrakció fejlesztés beleértve a műemléki védettség alatt álló attrakció fejlesztést, szálláshely fejlesztés, vízminőség javítás, városrehabilitáció, közösségi közlekedés fejlesztés, turizmus fejlesztés.

A beszerzés teljes mennyisége az 5 000 000 000 Ft keretösszeg, amelynek lehívására Ajánlatkérők a Kbt. 104. § (7) bekezdése alapján nem köteles.

További részletezés a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szerződés teljesítésben résztvevő személyi állomány tapasztalata / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Mintaprojekt kidolgozottsága / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 5 000 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 04/11/2019
Befejezés: 31/12/2022
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Amennyiben a keretmegállapodás keretösszege a lejárati határidőt megelőző 3 hónappal nem került kimerítésre abban az esetben Ajánlatkérő(k) erre vonatkozó írásbeli jelzése alapján a keretmegállapodás időtartama további 12 hónappal automatikusan meghosszabbodik. A keretmegállapodás legkésőbb annak kimerüléséig tart.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.7) pontban szereplő kezdő dátum csak technikai okok miatt került megadásra. Felhívjuk ajánlattevők figyelmét arra, hogy a kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat, mely nem minősül a Kbt. 141. §-a szerinti szerződésmódosításnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) és Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.

Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.

Előzetes igazolás:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) és 63. § (1) bekezdés bekezdésének hatálya alá.

Az EEKD-ban ajánlattevő/közös ajánlattevők, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó ajánlattevő által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.

A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8.-11.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.

A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek) az Ajánlatkérő által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.

A Kr. 1. § (7) bekezdése értelmében a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.

A Kbt. 69. § (11a) bek. irányadó.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P1) Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről, és a közbeszerzés tárgyának megfelelő tevékenységből (üzletviteli és/vagy vezetési tanácsadás) származó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P2) Az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző, utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában az ajánlattevő saját vagy jogelődje, számviteli jogszabályok szerinti beszámolóval lezárt üzleti évei tekintetében, az éves beszámoló egy részének (eredmény kimutatás) benyújtása, ha a gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga előírja közzétételét. (321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés b) pont)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tejes nettó árbevétele összesen nem éri el legalább 4 000 000 000 forintot és a közbeszerzés tárgyából (üzletviteli és/vagy vezetési tanácsadás) származó nettó árbevétele összesen nem éri el legalább a 3 000 000 000 forintot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben az Ajánlattevő letelepedése szerint irányadó számviteli jogszabálynak megfelelően elkészített, saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye több mint egy lezárt üzleti évben negatív volt. Ha ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése értelmében a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (üzletviteli és/vagy vezetési tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie legalább a nettó 3 000 000 000,- Ft összeget.

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámoló részét képező eredmény kimutatás a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, ebben az esetben a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges. Abban az esetben, ha az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő letelepedés szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy az alkalmassági minimumkövetelmény igazolására az ajánlati felhívás feladásának időpontját megelőző utolsó három lezárt üzleti évi adózott eredményét a gazdasági szereplő által cégszerűen aláírt nyilatkozatban kell megadni

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlatban megkövetelt előzetes és egyben az ajánlatok elbírálásához szükséges igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján ajánlattevőnek/közös ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2. § (5) bek alapján ajánlatkérő kéri az EEKD IV. részében a részletes információk megadását.

Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek külön EEKD űrlapot kell benyújtania a Kbt. 41/A. § (5) bekezdés figyelembevételével.

A Kr. 3. § (3)-(4) bek értelmében ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatban, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyeket ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.

A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek szerinti felhívása alapján).

M1.: A Kr. 21. § (3) bek a) pontja alapján mutassa be a felhívás feladását megelőző 6 év (72 hónap) közbeszerzés tárgya szerinti legjelentősebb szolgáltatásokat a Kr. 22. § (1)-(2) bek. szerint meghatározott formában igazolva. A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:

a) a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét;

b) a teljesítés időtartamát, (év-hónap-nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);

c) a teljesített szolgáltatás megnevezését és mennyiségét olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen;

d) nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

e) a saját teljesítés arányát.

A Kr. 21. § (3a) bek b) pontja alapján, ha ajánlatkérő hat év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Amennyiben a referencia követelményben foglalt tevékenység a szerződés részteljesítése eredményeként valósult meg, úgy a Kr. 21/A. § is irányadó.

M2.: A Kr. 21. § (3) bek b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, pontosan megjelölve, hogy melyik szakember melyik alkalmassági feltételnek való megfelelés céljából kerül bevonásra,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolati példánya,

— a szakemberek által aláírt, rendelkezésre állási nyilatkozata.

Szakemberek között átfedés nem megengedett. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

A Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bek is irányadó.

A Kbt. 67. § (3) bek alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. az eljárást megindító felhívás feladásának napjától számított megelőző 72 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 72. hónapig terjedő időszakot vizsgálva), figyelemmel a Kr. 21. § (3a) bek b) pontjára tekintettel nem rendelkezik támogatásból megvalósuló:

— összesen legalább nettó 4,5 milliárd forint elszámolható költségű turisztikai attrakció fejlesztésre vonatkozó projekt megvalósítása során támogatói döntést követő projekt koordinációs feladat ellátására vonatkozó referenciákkal, - amelyek közül legalább egy darab műemléki védettség alatt álló projekt támogatói döntést követő koordinációra vonatkozó referencia volt, amelynek elszámolható költsége elérte minimum a nettó 1,5 milliárd forintot,

— összesen legalább nettó 5 milliárd forint elszámolható költségű környezetvédelmi és/vagy vízgazdálkodási és/vagy vízminőség javítási projekt támogatói döntést követő projekt koordinációs feladat ellátására vonatkozó referenciákkal,

— összesen legalább nettó 10 milliárd forint elszámolható költségű, hazai forrásból megvalósuló szálláshely fejlesztési projekt támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos koordinációs feladat ellátására vonatkozó referenciákkal, amelyek közül legalább egy darab projekt elszámolható költsége elérte minimum a nettó 3 milliárd forintot,

— összesen legalább nettó 1,6 milliárd forint elszámolható költségű városrehabilitáció és/vagy közösségi közlekedés fejlesztés projekt támogatói döntést követő projekt koordinációs feladat ellátására vonatkozó referenciákkal, amelyek közül legalább egy darab projekt elszámolható költsége elérte minimum a nettó 600 millió forintot,

— összesen legalább nettó 30 milliárd forint elszámolható költségű hazai támogatásból megvalósuló támogatói döntést követő projekt támogatási szerződés megkötésével kapcsolatos koordinációs feladat ellátására vonatkozó referenciákkal, amelyek közül legalább egy darab projekt elszámolható költsége elérte minimum a nettó 1 milliárd forintot

M2. nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

a) 2 fő felsőfokú végzettségű projektvezető, aki támogatásból megvalósuló projekt(ek) és programok végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, (a támogatói döntést követő:Támogatási szerződés megkötésével és módosításával, és/vagy pénzügyi lehívás, és/vagy, helyszíni ellenőrzés) ellátásában, és a támogatásból megvalósuló projekt(ek) megvalósulásának nyomon követésében, ellenőrzésében szerzett személyenként legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkeznek;

b) 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki támogatásból megvalósuló projekt koordináció területén legalább 60 hónapos tapasztalattal rendelkezik;

c) 1 fő felsőfokú közgazdasági vagy pénzügyi végzettségű szakember, aki legalább 60 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik támogatásból megvalósuló projektek pénzügyi elszámolásában.

Ajánlatkérő az M2/a-c) pontjában előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség vizsgálata során Ajánlatkérő első sorban, a hatáskör figyelembevételével az Oktatási Hivatal vagy a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által kiadott állásfoglalást veszi figyelembe.

AK a referenciák körében és a szakemberek esetében a projekt fejlesztési koordináció alatt a következőket érti: Fejlesztési forrásokból megvalósuló projektek információáramoltatási feladatainak ellátása, a folyamat szereplőinek koordinálása, stakeholderek döntéseinek megalapozása, az ezt megelőző folyamatok, tanulmányok és intézkedések kidolgozása. A projektben résztvevő erőforrások szervezése és azok irányítása, annak érdekében, hogy az erőforrások által végzett munka eredményeként az adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projektek céljai.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő késedelmi kötbért és meghiúsulási kötbért határoz meg. Ajánlattevő az írásbeli konzultációra szóló felhívásban előírtaknak megfelelően jogosult számlát benyújtani Ajánlatkérő teljesítésigazolását követően. A számla kifizetésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdése, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése az irányadó. A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), és a 2013. évi V. Tv.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 27/09/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az ajánlatok bontása elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás

Időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az EKR rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR-ben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax:+36 17896943, e-mail: eszker@eszker.eu.

2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.

3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös AT-k vonatkozásában.

4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.

5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56.§ alapján a KD-ban részletezettek szerint.

6. AK helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.

7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bek.-ben meghatározott információkat.

8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozatok is).

9. Hiánypótlás a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.

10. FAKSZ: Berei Szandra – 01031

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

13. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.

14. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.

15. Értékelés: pontskála: 0-100. A részszempontok értékelésének módszere: 1.: fordított arányosítás, 2.: egyenes arányosítás, 3.: arányosítás. Részletek a KD-ban.

16. Részaj.kiz.ind.: Az egyes feladatok konkrét projektekhez kapcsolódnak, amelyek logikai sorrendben követik egymást és szakmailag egymáshoz kapcsolódnak, amely feladatokat egy projektszervezetnek kell ellátnia, ebből következőleg a beszerzés több részterületre történő bontása műszakilag és gazdaságilag egyaránt ésszerűtlen lenne.

17. AK a Kbt. 105. § (1) bek. c) pont szerinti keretmegállapodásos eljárást folytat le. AK a keretmegállapodásos eljárás 1. részétől eltérő értékelési szempontot alkalmaz az írásbeli konzultáció során a dokumentációban előírtaknak megfelelően.

18. AK ajánlati biztosítékot ír elő a Kbt. 54. §-ban foglaltak szerint. Mértéke: 20 000 000 Ft. AK bankszámlaszáma: Budapest Bank Zrt. Északpesti Fiók-nál vezett 10102244-12295900-01005002. Igazolás: pl. utalási bizonylat. Részletek a KD-ban.

19. Jelen közbeszerzési eljárást az I.1. pontban megjelölt AK nevében, a Kbt. 29. § (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás alapján a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. folytatja le. Az eljárás eredményeként a szerződés az I.1. pontban megjelölt minden AK-vel kerül megkötésre.

Folytatás a VI.4.3) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

A VI.3) pont folytatása:

20. Ajánlatkérő a IV.2.6) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.

21. A II.2.5) pont kifejtése:

1. Ajánlati ár: Szakértői díj (nettó Ft/óra/fő) /60/

2. A személyi állomány szakmai tapasztalata /20/:

2.1. A III.1.3./M2 pontjában megjelölt szakembereken felül a bemutatott szakember hány darab támogatásból megvalósuló projekt végrehajtására vonatkozó helyszíni ellenőrzés lebonyolításában szerzett tapasztalattal rendelkezik (támogatásból megvalósuló projekt helyszíni ellenőrzés db) Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 200 db. /5/

2.2. A III.1.3./M2 pontjában megjelölt szakembereken felül bemutatott szakemberek egyenként rendelkeznek legalább 1 db kiemelt turisztikai projekt megvalósításában szerzett projekt vezetési szakmai tapasztalattal. (fő). Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 3 fő. /2/ (Kiemelt projekt: a szakpolitikai felelős által objektív szakmai szempontrendszer alapján kijelölt, az arra jogosult által jóváhagyott, közfeladat megvalósítására irányuló projekt)

2.3. A III.1.3./M2 pontjában megjelölt szakembereken felül bemutatott szakember rendelkezik szakmai tapasztalattal kiemelt turisztikai projekt végrehajtására vonatkozó ellenőrzések, a támogatói döntést követő: Támogatási szerződés megkötésével és módosításával, és/vagy pénzügyi lehívás, és/vagy, helyszíni ellenőrzés ellátásában, és a támogatásból megvalósuló projekt megvalósulásának nyomon követésében, ellenőrzésében (kiemelt turisztikai projekt db). Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 2 db. /2/ (Kiemelt projekt: a szakpolitikai felelős által objektív szakmai szempontrendszer alapján kijelölt, az arra jogosult által jóváhagyott, közfeladat megvalósítására irányuló projekt)

2.4. A III.1.3./M2 pontjában megjelölt szakembereken felül bemutatott szakember hány darab támogatásból megvalósuló projekt pénzügyi zárásához kapcsolódóan elvégzett közgazdasági költséghaszon elemzés felülvizsgálatának ellenőrzésében szerzett tapasztalattal rendelkezik (támogatásból megvalósuló projekt db). /5/ Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 200 db.

2.5. A III.1.3./M2/a pontjában megjelölt egyik szakembernek az alkalmassági előírásokon felül hány darab támogatásból megvalósuló projekt végrehajtására vonatkozó ellenőrzés (a támogatói döntést követő: Támogatási szerződés megkötésével és módosításával, és/vagy monitoring, és/vagy pénzügyi lehívás, és/vagy helyszíni ellenőrzés) ellátásában, és a támogatásból megvalósuló projekt megvalósulásának nyomon követésének ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata van (támogatásból megvalósuló projekt db) /3/. Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 100 db

2.6. A III.1.3./M2/a pontjában megjelölt másik szakembernek az alkalmassági előírásokon felül hány darab támogatásból megvalósuló projekt végrehajtására vonatkozó ellenőrzés (a támogatói döntést követő: Támogatási szerződés megkötésével és módosításával, és/vagy monitoring, és/vagy pénzügyi lehívás, és/vagy helyszíni ellenőrzés) ellátásában, és a támogatásból megvalósuló projekt megvalósulásának nyomon követésének ellenőrzésében szerzett szakmai tapasztalata van (támogatásból megvalósuló projekt db) /3/. Kbt. 77. § (1) bek. alapján legkedvezőbb szint 100 db

A 2.1.-2.4. alszempontok tekintetében az értékelésre bemutatott szakemberek között az átfedés az alszempontok között megengedett, figyelemmel arra, hogy ezen alszempontok tekintetében nem mutatható be az M2. alk. köv. tekintetében bemutatott szakember.

3. értékelési szempont esetében (súlyszám: 20.) Ajánlatkérő a KD-ban megadott minta feladat (mintaprojektek) kidolgozottságát értékeli szakmai szempontok alapján. AK a pontozás során megvizsgálja, hogy a mintafeladatokkal (mintaprojektek) kapcsolatban az AT által becsatolt mintafeladat teljes egészében vagy részben ad választ az előírásokra.

AT-nek ajánlatához az értékelési szempont alátámasztására, a mintafeladat kidolgozottsága körében szakmai ajánlatot kell csatolnia.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/08/2019