Szolgáltatások - 405118-2015

Normál nézet megjelenítése

17/11/2015    S222

Magyarország-Budapest: Hirdetési és marketingszolgáltatások

2015/S 222-405118

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK22423
Postai cím: Kossuth Lajos tér 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési és Szakmai Felügyeleti Főosztály
E-mail: kozbeszerzes@nkoh.gov.hu
Telefon: +36 18962486
Fax: +36 17950833

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: www.nkoh.kormany.hu

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Miniszterelnökség
Nemzeti azonosító szám: AK10272
Postai cím: Pf. 6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1359
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
Vállalkozási keretszerződés keretében az Európai Unió társfinanszírozásával (ÁROP, EKOP keretében) megvalósult és megvalósuló kormányablakok működésének bemutatására és népszerűsítésére vonatkozó kommunikációs kampány, médiavásárlással, kreatív tervezéssel, valamint gyártással kapcsolatos feladatainak megtervezése és lebonyolítása.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 13: Reklámszolgáltatások
A teljesítés helye: Magyarország egész területe.

NUTS-kód HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG,HU2 DUNÁNTÚL,HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK

II.1.3)Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Vállalkozási keretszerződés keretében az Európai Unió társfinanszírozásával (ÁROP, EKOP keretében) megvalósult és megvalósuló kormányablakok működésének bemutatására és népszerűsítésére vonatkozó kommunikációs kampány, médiavásárlással, kreatív tervezéssel, valamint gyártással kapcsolatos feladatainak megtervezése és lebonyolítása.
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79340000 Hirdetési és marketingszolgáltatások, 79416000 Public relations szolgáltatások, 79342200 Reklámtervezési és -szervezési szolgáltatások, 79822500 Grafikai tervezési szolgáltatások, 79821000 Nyomdai kivitelezési szolgáltatások

II.1.6)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 1 574 803 149 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Gyorsított meghívásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
1. A médiavásárlás költséghatékonysága (HUF/fő). Súlyszám 25
2. A médiaterv teljes kontaktusszáma (db). Súlyszám 20
3. Ügynökségi munkadíj (HUF). Súlyszám 20
4. A nyomtatott magazin egy példányára jutó vállalási ár (HUF/db). Súlyszám 15
5. Produkciós hatékonyság (%). Súlyszám 10
6. A rendezvény-lebonyolítás költséghatékonysága (HUF/fő). Súlyszám 10
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 151-278810 7.8.2015

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 - Elnevezés: Vállalkozási keretszerződés
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
12.10.2015
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: HG 360 Reklámügynökség Kft.
Postai cím: Lisznyai u. 38.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 1 574 803 149 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 1 574 803 149 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: igen
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Nem ismert

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra: VOP 2.1.3.-2009-0001.
VI.2)További információk:
Ajánlattevő neve: HG 360 Reklámügynökség Kft. – mikrovállalkozás, székhelye: 1016 Budapest, Lisznyai u. 38.
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati előírásokat a Kbt. Ötödik Része tartalmazza. A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó részletes szabályokat a Kbt. 137–138. §-a tartalmazza.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
12.11.2015