Palvelut - 405184-2014

Näytä suppea näkymä

28/11/2014    S230    Virastot - Palvelut - hankintailmoitus - Rajoitettu menettely 

Suomi-Helsinki: Tietoteknisten palvelujen toimittaminen Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietoteknisiä sovelluksia varten, mukaan luettuina luokitusten ja merkintöjen (C&L) luettelo, luokitusten ja merkintöjen (C&L) alusta, levitys, eChemPortal-portaali, portaalin asetusvalikko ja muut asiaankuuluvat tietotekniset järjestelmät

2014/S 230-405184

Hankintailmoitus

Palvelut

Direktiivi 2004/18/EY

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)

Virallinen nimi: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)
Postiosoite: PL 400
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: FI-00121
Maa: Suomi
Vastaanottaja: Jaime Martin-Granizo
Sähköpostiosoite: procurement@echa.europa.eu
Puhelin: +358 9686180

Internet-osoite (-osoitteet):

Hankintaviranomaisen yleisosoite: http://www.echa.europa.eu

Hankkijaprofiilin osoite: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Sähköinen tiedonsaanti: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Osoite, josta saa lisätietoja:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, josta saa eritelmiä ja täydentäviä asiakirjoja (myös kilpailullista neuvottelumenettelyä ja dynaamista hankintajärjestelmää koskevia asiakirjoja):
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

Osoite, johon tarjoukset tai osallistumishakemukset on lähetettävä:
Edellä mainittu yhteyspiste/yhteyspisteet

I.2)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.3)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto
I.4)Hankintasopimus tehdään muiden hankintaviranomaisten puolesta
Hankintaviranomainen tekee hankintoja muiden hankintaviranomaisten puolesta: ei

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1)Kuvaus
II.1.1)Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi:
Tietoteknisten palvelujen toimittaminen Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) tietoteknisiä sovelluksia varten, mukaan luettuina luokitusten ja merkintöjen (C&L) luettelo, luokitusten ja merkintöjen (C&L) alusta, levitys, eChemPortal-portaali, portaalin asetusvalikko ja muut asiaankuuluvat tietotekniset järjestelmät
II.1.2)Sopimuksen tyyppi sekä toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka
Palvelut
Palvelujen pääluokka nro 7: Tietojenkäsittelypalvelut ja niihin liittyvät palvelut
Pääasiallinen toteutus-, toimitus- tai suorituspaikka: sopimusosapuolen toimitilat ja/tai Euroopan kemikaaliviraston toimitilat.
NUTS-koodi
II.1.3)Tietoa julkisesta hankintasopimuksesta, puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä (DPS)
Tähän ilmoitukseen liittyy puitejärjestelystä sopiminen
II.1.4)Tietoa puitejärjestelystä
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

Puitejärjestelyn kesto

Kesto (vuosina): 4

Hankintojen arvioitu kokonaisarvo puitejärjestelyn kokonaiskeston ajalta

Arvioitu arvo ilman alv:tä: 5 200 000 EUR
II.1.5)Lyhyt kuvaus sopimuksesta tai hankinnasta (hankinnoista)
Sopimuksen kohteeseen sisältyvät seuraavat palvelut, jotka koskevat valittuja nykyisiä tietoteknisiä järjestelmiä, joista suurin osa on ECHAlle räätälöityjä JEE-sovelluksia: kehittämis-, ylläpito- ja tukipalvelut; ECHAn tieto- ja viestintäteknisessä infrastruktuurissa toimivien ympäristöjen (yleensä ECHAn testaus-, esituotanto- ja tuotantoympäristöt) kehittäminen, konfigurointi ja hallinta; sovellusten käyttöönotto kohdeympäristöissä, mukaan luettuna tuotantoympäristö; ECHAn tarjoamassa tieto- ja viestintäteknisessä infrastruktuurissa toimivien sovellusten ja niiden ympäristöjen hallinta.
II.1.6)Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV)

72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki, 72200000 Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut, 72500000 Tietokonepalvelut, 72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut, 72300000 Datapalvelut, 72800000 Tietojärjestelmän auditointi- ja testauspalvelut, 72900000 Tietokonejärjestelmän varmistus- ja luettelomuunnospalvelut

II.1.7)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Sopimukseen sovelletaan WTO:n julkisia hankintoja koskevaa sopimusta (GPA): ei
II.1.8)Osat
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.9)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2)Sopimuksen kattama määrä tai sopimuksen laajuus
II.2.1)Kokonaismäärä tai laajuus:
Arvioitu arvo ilman alv:tä: 5 200 000 EUR
II.2.2)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.3)Tietoa järjestelmien jatkamisesta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Kuinka monta kertaa sopimusta voidaan jatkaa: 2
Myöhempien sopimusten arvioitu ajankohta, kun kyse on uusittavista tavarahankinta- tai palvelusopimuksista:
kuukautta: 24 (sopimuksen tekemisestä)
II.3)Hankintasopimuksen kesto tai loppuun saattamisen määräaika
Kesto (kuukausina): 48 (sopimuksen tekemisestä)

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Hankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.1.1)Vaaditut takuut ja vakuudet:
Ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 2).
III.1.2)Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:
Ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 2).
III.1.3)Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:
Ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
III.1.4)Muut erityisehdot
Hankintasopimuksen toteuttamiseen sovelletaan erityisehtoja: ei
III.2)Osallistumisehdot
III.2.1)Taloudellisten toimijoiden henkilökohtainen tilanne, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
III.2.2)Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
III.2.3)Tekninen suorituskyky
Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:
ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):
ilmoitetaan eritelmissä (vaihe 1).
III.2.4)Tietoa varatuista hankintasopimuksista
III.3)Palveluhankintasopimukseen liittyvät ehdot
III.3.1)Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle: ei
III.3.2)Palvelun suorittamisesta vastaava henkilöstö
Oikeushenkilöiden on ilmoitettava palvelun suorittamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimet ja ammatillinen pätevyys: kyllä

IV kohta: Menettely

IV.1)Menettelyn luonne
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu
IV.1.2)Tarjous- tai osallistumishakemuksen saavien toimijoiden lukumäärää koskevat rajoitukset
IV.1.3)Toimijoiden lukumäärän rajoittaminen neuvottelun aikana
IV.2)Ratkaisuperusteet
IV.2.1)Ratkaisuperusteet
Taloudellisesti edullisin tarjous, kun otetaan huomioon eritelmissä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa mainitut perusteet
IV.2.2)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
Sähköistä huutokauppaa käytetään: ei
IV.3)Hallinnolliset tiedot
IV.3.1)Hankintaviranomaisen asiakirja-aineistolle antama viitenumero:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Samaa hankintasopimusta koskeva ilmoitus / koskevia ilmoituksia on julkaistu aiemmin
ei
IV.3.3)Eritelmien ja täydentävien asiakirjojen tai hankekuvauksen saantia koskevat ehdot
Asiakirjat ovat maksullisia: ei
IV.3.4)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.3.6)Kieli (kielet), jolla (joilla) tarjoukset tai osallistumispyynnöt voidaan laatia
Mikä tahansa EU:n virallinen kieli
IV.3.7)Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
IV.3.8)Tarjousten avaamista koskevat ehdot

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankintasopimus liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
VI.3)Lisätiedot
Eritelmät (vaihe 1) ovat ladattavissa kohdassa I.1 annetusta osoitteesta. Kyseistä verkkosivustoa päivitetään säännöllisesti, ja hakijoiden on itse huolehdittava päivitysten ja muutosten seuraamisesta osallistumishakemusten jättämistä koskevana ajanjaksona.
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi: Euroopan unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxemburg
Postinumero: 2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 4303-1
Faksi: +352 4303-2100
Internet-osoite: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Muutoksenhaku
Muutoksenhaun määräaikoja koskevat tarkat tiedot: Muutoksenhakupyynnöt on jätettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomistaja on saanut ilmoituksen asiasta tai, mikäli ilmoitusta ei ole tehty, kahden kuukauden kuluessa siitä päivästä, kun asia on saatu tiedoksi. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty valitus ei pidennä muutoksenhaulle annettua määräaikaa, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.
VI.4.3)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhausta
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
18.11.2014