Għinna ntejbu s-sit web tat-TED billi timla l-istħarriġ qasir tagħna!

Servizzi - 405184-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

28/11/2014    S230    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura ristretta 

il-Finlandja-Ħelsinki: Provvista ta' servizzi tat-TI għall-applikazzjonijiet tat-TI tal-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), inklużi l-inventarju C&L, il-pjattaforma C&L, id-disseminazzjoni, il-portal eChem, id-dashboard tal-portal, u s-sistemi l-oħra tat-TI rrelatati

2014/S 230-405184

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Direttiva 2004/18/KE

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem, indirizzi u punt(i) ta' kuntatt

Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea tas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)
Indirizz postali: Kaxxa Postali 400
Belt: Ħelsinki
Kodiċi postali: FI-00121
Pajjiż: Il-Finlandja
Għall-attenzjoni ta’: Jaime Martin-Granizo
Posta elettronika: procurement@echa.europa.eu
Telefown: +358 9686180

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ġenerali tal-awtorità kontraenti: http://www.echa.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Aċċess elettroniku għall-informazzjoni: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali (inklużi dokumenti għal djalogu kompettitiv u sistema dinamika ta' xiri) jistgħu jinkisbu minn:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu lil:
Il-punt(i) ta’ kuntatt imsemmi(ja) hawn fuq

I.2)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.3)Attività ewlenija
Servizzi pubbliċi ġenerali
I.4)Għoti tal-kuntratt f’isem awtoritajiet kontraenti oħrajn
L-awtorità kontraenti qed tixtri f'isem awtoritajiet kontraenti oħrajn: le

Taqsima II: Għan tal-kuntratt

II.1)Deskrizzjoni
II.1.1)Titlu mogħti lill-kuntratt mill-awtorità kontraenti:
Provvista ta' servizzi tat-TI għall-applikazzjonijiet tat-TI tal-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA), inklużi l-inventarju C&L, il-pjattaforma C&L, id-disseminazzjoni, il-portal eChem, id-dashboard tal-portal, u s-sistemi l-oħra tat-TI rrelatati.
II.1.2)Tip ta’ kuntratt u l-post tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni
Servizzi
Kategorija tas-servizz Nru 7: Servizzi tal-kompjuter u oħrajn relatati
Is-sit jew il-post ewlieni tax-xogħlijiet, il-post tal-kunsinna jew tal-eżekuzzjoni: Fil-bini tal-kuntrattur u/jew il-bini tal-ECHA.
Kodiċi NUTS
II.1.3)Informazzjoni dwar kuntratt pubbliku, ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri (DPS)
L-avviż jinvolvi l-istabbilment ta’ ftehim qafas
II.1.4)Informazzjoni dwar qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’operatur wieħed

Tul ta' żmien tal-ftehim qafas

Tul ta' żmien fi snin: 4

Valur totali stmat tax-xiri għat-tul ta' żmien kollu tal-ftehim qafas

Valur stmat mingħajr VAT: 5 200 000 EUR
II.1.5)Deskrizzjoni qasira tal-kuntratt jew tax-xiri
L-għan ikopri s-servizzi għas-sistemi magħżula eżitenti tat-TI, li l-maġġoranza tagħhom huma applikazzjonijiet JEE mibnija apposta għall-ECHA, kif ġej: l-iżvilupp, il-manutenzjoni u s-serviżżi tal-appoġġ, il-bini, il-konfigurazzjoni u l-immaniġġjar tal-ambjent (tipikament it-test tal-ECHA, qabel il-produzzjoni u l-ambjenti ta' produzzjoni) li jaħdmu fuq l-infrastruttura tat-TIK tal-ECHA, bl-użu tal-applikazzjonijiet fl-ambjenti mmirati, inklużi l-ambjent tal-produzzjoni; l-immaniġġjar tal-applikazzjonijiet u l-ambjenti tagħhom li jaħdmu fuq l-infrastruttura tat-TIK mogħtija mill-ECHA.
II.1.6)Vokabularju komuni dwar l-akkwisti (CPV)

72000000, 72200000, 72500000, 72600000, 72300000, 72800000, 72900000

II.1.7)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
Il-kuntratt huwa kopert mill-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA): le
II.1.8)Lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.1.9)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2)Kwantità jew ambitu tal-kuntratt
II.2.1)Il-kwantità jew l-ambitu totali:
Valur stmat mingħajr VAT: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.3)Informazzjoni dwar tiġdid
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Għadd ta’ tiġdid possibbli: 2
Fil-każ ta’ kuntratti ta’ provvisti jew servizzi li jiġġeddu, qafas ta’ żmien stmat għal kuntratti sussegwenti:
f'xhur: 24 (mill-għoti tal-kuntratt)
II.3)Tul ta' żmien tal-kuntratt jew limitu ta’ żmien għat-twettiq
Tul ta' żmien f’xhur: 48 (mill-għoti tal-kuntratt)

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kundizzjonijiet marbuta mal-kuntratt
III.1.1)Depożiti u garanziji meħtieġa:
Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (it-2 fażi).
III.1.2)Kundizzjonijiet ewlenin tal-finanzjament u l-arranġamenti tal-pagament u/jew referenza għad-dispożizzjonijiet rilevanti li jirregolawhom:
Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (it-2 fażi).
III.1.3)Forma legali li trid tittieħed mill-grupp ta’ operaturi ekonomiċi li lilhom ser jingħata l-kuntratt:
Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
III.1.4)Kundizzjonijiet partikolari oħrajn
L-eżekuzzjoni tal-kuntratt hija soġġetta għal kundizzjonijiet partikolari: le
III.2)Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.2.1)Sitwazzjoni personali tal-operaturi ekonomiċi, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
III.2.2)Kapaċità ekonomika u finanzjarja
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati: Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa: Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
III.2.3)Kapaċità teknika
Informazzjoni u formalitajiet meħtieġa biex jiġi evalwat jekk ir-rekwiżiti ġewx issodisfati:
Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
Livell(i) minimu/i tal-istandards possibbilment meħtieġa:
Kif imfisser fl-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi).
III.2.4)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.3)Kundizzjonijiet speċifiċi għall-kuntratti tas-servizzi
III.3.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
L-eżekuzzjoni tas-servizz hija riżervata għal professjoni partikolari: le
III.3.2)Persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz
L-entitajiet legali għandhom jindikaw l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal responsabbli għat-twettiq tas-servizz: iva

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Tip ta’ proċedura
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Ristretta
IV.1.2)Limitazzjonijiet fuq l-għadd ta’ operaturi li ser jiġu mistiedna biex jitfgħu offerta jew biex jipparteċipaw
IV.1.3)Tnaqqis fl-għadd ta’ operaturi matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.2)Kriterji tal-għoti
IV.2.1)Kriterji tal-għoti
L-aktar offerta ekonomikament vantaġġuża f'termini ta’ il-kriterji msemmija fl-ispeċifikazzjonijiet, fis-sejħa għall-offerti jew għan-negozjar jew fid-dokument deskrittiv
IV.2.2)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
Ser jintuża rkant elettroniku: le
IV.3)Informazzjoni amministrattiva
IV.3.1)Numru ta' referenza tal-fajl mogħti mill-awtorità kontraenti:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Pubblikazzjoni(jiet) preċedenti dwar l-istess kuntratt
le
IV.3.3)Kundizzjonijiet għall-ksib ta’ speċifikazzjonijiet u dokumenti addizzjonali jew dokument deskrittiv
Dokumenti pagabbli: le
IV.3.4)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Data ta’ meta ntbagħtu s-sejħiet għall-offerti jew għall-parteċipazzjoni lill-kandidati magħżula
IV.3.6)Lingwa/i li biha/om jistgħu jitfasslu l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Kwalunkwe lingwa uffiċjali tal-UE
IV.3.7)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
IV.3.8)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
Il-kuntratt huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
VI.3)Informazzjoni addizzjonali
L-ispeċifikazzjonijiet (l-1 fażi) se jkunu disponibbli għat-tniżżil fl-indirizz indikat taħt it-titlu I.1. ll-websajt se jkun aġġornat b'mod regolari u hija r-responsabbiltà tal-kandidati biex jiċċekkjaw għal aġġornamenti u modifikazzjonijiet matul il-perijodu għas-sottomissjoni ta' talba għas-sehem.
VI.4)Proċeduri għall-appell
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri tal-appell

Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali tal-Unjoni Ewropea
Indirizz postali: rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Lussemburgu
Kodiċi postali: 2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Feks: +352 4303-2100
Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Preżentazzjoni tal-appelli
Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-preżentazzjoni tal-appelli: Fi żmien xahrejn (2) mill-avviż lil dak li jagħmel it-talba, jew, fl-assenza ta' dan, mill-jum li fih sar magħruf. Ilment li jitressaq quddiem l-Ombudsman Ewropew m'għandux l-effett li jew jissospendi dan il-perijodu jew jiftaħ perijodu ġdid għat-tressiq tal-appelli.
VI.4.3)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-preżentazzjoni tal-appelli
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18.11.2014