Dienstleistungen - 405214-2021

09/08/2021    S152

Suomi-Järvenpää: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 152-405214

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Järvenpään kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0126541-4
Postitoimipaikka: Järvenpää
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.jarvenpaa.fi
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Järvenpää - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Perustietotekniikan palveluiden käyttöönoton hankepäällikkö ja projektitiimi

Viitenumero: JARDno-2021-797
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Järvenpään kaupunki kilpailutti perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut keväällä 2021. Kilpailutuksen voitti Telia Finland Oyj ja palvelut uuden kumppanin kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön 2022 loppuun mennessä vaiheistetusti. Palvelut siirtyvät Telialle KUUMA ICT:ltä, joka on kuntien (Keusote, Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava) omistama yhtiö. Lisää taustatietoja oli tarjouspyynnön liitteessä 10.

Järvenpään kaupungilla (Asiakas) oli tarve hankkia käyttöönotto- ja kehitystyöryhmä, joka sisältää hankepäällikön sekä projektiasiantuntijaryhmän perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden käyttöönottamiseksi ja siirtämiseksi in-house yhtiöltä ulkoiselle kumppanille Telialle.

Ryhmän tuli omata projekti-, konsultointi-, ja palveluosaamista koskien perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen ja käyttöönottamiseen. Tiimin asiantuntijoiden tarve riippuu hankepäällikön teknisestä osaamisesta. Ryhmän kokoa ei ollut rajoitettu.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 223 400.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72600000 Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Järvenpään kaupunki kilpailutti perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut keväällä 2021. Kilpailutuksen voitti Telia Finland Oyj ja palvelut uuden kumppanin kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön 2022 loppuun mennessä vaiheistetusti. Palvelut siirtyvät Telialle KUUMA ICT:ltä, joka on kuntien (Keusote, Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava) omistama yhtiö. Lisää taustatietoja oli tarjouspyynnön liitteessä 10.

Järvenpään kaupungilla (Asiakas) oli tarve hankkia käyttöönotto- ja kehitystyöryhmä, joka sisältää hankepäällikön sekä projektiasiantuntijaryhmän perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden käyttöönottamiseksi ja siirtämiseksi in-house yhtiöltä ulkoiselle kumppanille Telialle.

Ryhmän tuli omata projekti-, konsultointi-, ja palveluosaamista koskien perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen ja käyttöönottamiseen. Tiimin asiantuntijoiden tarve riippuu hankepäällikön teknisestä osaamisesta. Ryhmän kokoa ei ollut rajoitettu.

Käyttöönotot koostuvat yhteensä neljästä (4) osa-alueesta:

1) SPOC ja asiantuntijapalvelut,

2) perustietotekniikkapalvelut,

3) tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut, ja

4) AD-tenant eriyttäminen.

Jokaiseen osa-alueeseen muodostetaan oma osaprojekti ja näihin nimetään vastuullinen/-set projektiasiantuntija/-t. Osaprojektien vastuulla on pääsääntöisesti osallistua toimittajan kanssa yhteistyössä palveluiden käyttöönottamiseen.

Työmääräarviot hankepäällikölle ja muille asiantuntijoille sekä asiantuntijapalvelun tarkempi sisältö on kuvattu liitteessä 1 Hankepäällikkö ja asiantuntijat hankinnan kohteen kuvaus.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoitushetkestä ja sopimus jatkuu arviolta 31.12.2022 saakka kuitenkin projektin päättymiseen asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa tarpeen mukaan Asiakkaan ilmoittaessa asiasta yhtä kuukautta aiemmin kuin sovittu päättymisajankohta on. Sopimuskausi päättyy palveluiden käyttöönottojen hyväksyntään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 60
Hinta - Painotus: 40
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusta on mahdollista jatkaa alkuperäisen sopimuksen ehdoin tarpeen mukaan Asiakkaan ilmoittaessa asiasta yhtä kuukautta aiemmin kuin sovittu päättymisajankohta on. Sopimuskausi päättyy palveluiden käyttöönottojen hyväksyntään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Järvenpää - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Perustietotekniikan palveluiden käyttöönoton hankepäällikkö ja projektitiimi

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
03/08/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 2
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 2
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Salivirta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2095391-7
Postitoimipaikka: Jyväskylä
NUTS-koodi: FI193 Keski-Suomi
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: kyllä
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 223 400.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta
Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
04/08/2021