Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 405214-2021

09/08/2021    S152

Finland-Järvenpää: IT services: consulting, software development, Internet and support

2021/S 152-405214

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Järvenpään kaupunki
National registration number: 0126541-4
Town: Järvenpää
NUTS code: FI1B Helsinki-Uusimaa
Country: Finland
E-mail: hankintapalvelut@jarvenpaa.fi
Internet address(es):
Main address: http://www.jarvenpaa.fi
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Järvenpää - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Perustietotekniikan palveluiden käyttöönoton hankepäällikkö ja projektitiimi

Reference number: JARDno-2021-797
II.1.2)Main CPV code
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Järvenpään kaupunki kilpailutti perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut keväällä 2021. Kilpailutuksen voitti Telia Finland Oyj ja palvelut uuden kumppanin kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön 2022 loppuun mennessä vaiheistetusti. Palvelut siirtyvät Telialle KUUMA ICT:ltä, joka on kuntien (Keusote, Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava) omistama yhtiö. Lisää taustatietoja oli tarjouspyynnön liitteessä 10.

Järvenpään kaupungilla (Asiakas) oli tarve hankkia käyttöönotto- ja kehitystyöryhmä, joka sisältää hankepäällikön sekä projektiasiantuntijaryhmän perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden käyttöönottamiseksi ja siirtämiseksi in-house yhtiöltä ulkoiselle kumppanille Telialle.

Ryhmän tuli omata projekti-, konsultointi-, ja palveluosaamista koskien perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen ja käyttöönottamiseen. Tiimin asiantuntijoiden tarve riippuu hankepäällikön teknisestä osaamisesta. Ryhmän kokoa ei ollut rajoitettu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 223 400.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72600000 Computer support and consultancy services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Description of the procurement:

Järvenpään kaupunki kilpailutti perustietotekniikan ja tietoliikenteen palvelut keväällä 2021. Kilpailutuksen voitti Telia Finland Oyj ja palvelut uuden kumppanin kanssa on tarkoitus ottaa käyttöön 2022 loppuun mennessä vaiheistetusti. Palvelut siirtyvät Telialle KUUMA ICT:ltä, joka on kuntien (Keusote, Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava) omistama yhtiö. Lisää taustatietoja oli tarjouspyynnön liitteessä 10.

Järvenpään kaupungilla (Asiakas) oli tarve hankkia käyttöönotto- ja kehitystyöryhmä, joka sisältää hankepäällikön sekä projektiasiantuntijaryhmän perustietotekniikan ja tietoliikenteen palveluiden käyttöönottamiseksi ja siirtämiseksi in-house yhtiöltä ulkoiselle kumppanille Telialle.

Ryhmän tuli omata projekti-, konsultointi-, ja palveluosaamista koskien perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden uudelleen järjestämiseen ja käyttöönottamiseen. Tiimin asiantuntijoiden tarve riippuu hankepäällikön teknisestä osaamisesta. Ryhmän kokoa ei ollut rajoitettu.

Käyttöönotot koostuvat yhteensä neljästä (4) osa-alueesta:

1) SPOC ja asiantuntijapalvelut,

2) perustietotekniikkapalvelut,

3) tietoliikenne- ja tietoturvapalvelut, ja

4) AD-tenant eriyttäminen.

Jokaiseen osa-alueeseen muodostetaan oma osaprojekti ja näihin nimetään vastuullinen/-set projektiasiantuntija/-t. Osaprojektien vastuulla on pääsääntöisesti osallistua toimittajan kanssa yhteistyössä palveluiden käyttöönottamiseen.

Työmääräarviot hankepäällikölle ja muille asiantuntijoille sekä asiantuntijapalvelun tarkempi sisältö on kuvattu liitteessä 1 Hankepäällikkö ja asiantuntijat hankinnan kohteen kuvaus.

Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoitushetkestä ja sopimus jatkuu arviolta 31.12.2022 saakka kuitenkin projektin päättymiseen asti. Sopimusta on mahdollista jatkaa tarpeen mukaan Asiakkaan ilmoittaessa asiasta yhtä kuukautta aiemmin kuin sovittu päättymisajankohta on. Sopimuskausi päättyy palveluiden käyttöönottojen hyväksyntään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Laatu / Weighting: 60
Price - Weighting: 40
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Sopimusta on mahdollista jatkaa alkuperäisen sopimuksen ehdoin tarpeen mukaan Asiakkaan ilmoittaessa asiasta yhtä kuukautta aiemmin kuin sovittu päättymisajankohta on. Sopimuskausi päättyy palveluiden käyttöönottojen hyväksyntään yhden kuukauden irtisanomisajalla.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Järvenpää - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Perustietotekniikan palveluiden käyttöönoton hankepäällikkö ja projektitiimi

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
03/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from SMEs: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Salivirta Oy
National registration number: 2095391-7
Town: Jyväskylä
NUTS code: FI193 Keski-Suomi
Country: Finland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 223 400.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: Finland
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
Internet address: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/08/2021