Leveringen - 405305-2015

Beknopt weergeven

17/11/2015    S222

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Bewakingssysteem met gesloten circuit

2015/S 222-405305

Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: DB Netz AG (Bukr 16)
Postadres: Theodor-Heuss-Allee 7
Plaats: Frankfurt am Main
Postcode: 60486
Land: Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG
E-mail: einkauf.tk-infrastruktur.zba@deutschebahn.com
Telefoon: +49 6926543725
Fax: +49 6926520018

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.5)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

32235000 Bewakingssysteem met gesloten circuit

Beschrijving
Bewakingssysteem met gesloten circuit.
II.2)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten
II.2.1)Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Afdeling V: Gunning van een opdracht

V.1)Gunning en waarde van de opdracht
V.1.3)Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund

Officiële benaming: Expandium SAS
Postadres: 4 rue du Commandant Charcot
Plaats: Orvault
Postcode: 44700
Land: Frankrijk
Telefoon: +33 228019550
Fax: +33 240404675
Internetadres: http://www.expandium.com/

V.1.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht
V.1.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen