Palvelut - 405368-2017

13/10/2017    S197    - - Palvelut - Ilmoitus tehdystä sopimuksesta - Avoin menettely 

Suomi-Tampere: Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta)

2017/S 197-405368

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Legal Basis:

Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Puolustusvoimat
09520299
PL 69
Tampere
33541
Suomi
Puhelin: +358 299800
Sähköpostiosoite: contracts.fdflogcom@mil.fi
NUTS-koodi: FI1

Internetosoite (-osoitteet):

Pääasiallinen osoite: www.puolustusvoimat.fi

I.2)Tiedot yhteishankinnasta
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5)Pääasiallinen toimiala
Puolustus

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Keskeytysilmoitus: Ulkomaan muutot.

Viitenumero: 4000000693
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
60000000
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Puolustusvoimien ulkomaan muuttojen muuttohuolinta. Hankinta keskeytetty ja aloitetaan uudestaan.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
60000000
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Puolustusvoimien ulkomaan muuttojen muuttohuolinta. Hankinta keskeytetty ja aloitetaan uudestaan.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.6)Tietoa sähköisestä huutokaupasta
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 119-240286
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:

Ulkomaan muutot

Sopimus/osa tehdään: ei
V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:

Päätös BN14043, lähetetty tarjoajille 29.9.2017.

Hankinnan keskeyttäminen tarjouskierroksella 4000000693 Ulkomaan muutot.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintayksikkö voi keskeyttää hankinnan vain todellisesta ja perustellusta syystä.

Tarjouspyyntöön saatiin kuusi (6) tarjousta määräaikaan mennessä. Oikeuskäytännössä hankintamenettelyn keskeyttämisen hyväksytyksi ja perustelluksi syyksi on katsottu esimerkiksi se, että tarjouspyyntö on osoittautunut tulkinnanvaraiseksi taikka virheelliseksi (esim. MAO 411/11, Dnro 3/11/JH). Saatujen tarjousten perusteella kävi ilmi, että tarjouspyynnössä on virhe vertailuhinnan vakuutuksen hinnan painoarvossa. Hankintayksikkö ei voi hyödyntää tarjouspyynnöllä 4000000693 kilpailutettua kokonaisuutta, koska tarjouspyynnön virheellisyyden vuoksi ei voida valita voittajaa, jonka kanssa voitaisiin kohtuudella solmia puitesopimus. Saadun tarjouksen perusteella Puolustusvoimat ei myöskään voisi hankintoihin budjetoiduilla varoilla hankkia suunniteltua määrää ulkomaan muuttojen huolintoja. Hankintayksikkö aikoo korjata virheen tarjouspyynnössä ja käynnistää hankinnan uudelleen.

Hankintamenettelyn keskeyttämiselle on edellä mainituilla perusteilla hankintalain 125 §:n mukainen todellinen ja perusteltu syy, eikä hankinnan keskeyttäminen syrji tarjoajia.

VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Suomi
Puhelin: +358 295643300
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi: +358 295643314

Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Sovittelusta vastaava elin
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta
PL 69
Tampere
33541
Suomi
Sähköpostiosoite: kirjaamo.pvlogle@mil.fi
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/10/2017