Tjenesteydelser - 405433-2020

28/08/2020    S167

Danmark-Frederikshavn: Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet

2020/S 167-405433

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederikshavn Kommune
CVR-nummer: 29189498
Postadresse: Rådhus Allé 100
By: Frederikshavn
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
Postnummer: 9900
Land: Danmark
Kontaktperson: Helle Haugaard Andersen
E-mail: hhan@frederikshavn.dk
Telefon: +45 98458620
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.frederikshavn.dk
Internetadresse for køberprofilen: https://frederikshavn.dk/erhverv/leveradoer/aktuelle-udbud/
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://frederikshavn.dk/erhverv/leverandoer/aktuelle-udbud/
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=uqfpsogkzs
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud på tandproteser til pensionister og førtidspensionister

Sagsnr.: EMN-2020-00893
II.1.2)Hoved-CPV-kode
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud på tandproteser til pensionister og førtidspensionister.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 10 150 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
85100000 Tjenesteydelser inden for sundhedsvæsenet
85130000 Behandling hos praktiserende tandlæger og hermed beslægtet virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK05 Nordjylland
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udbud af tandproteser til pensionister og førtidspensionister.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 10 150 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 48
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tro og love erklæring

I henhold til lov nr. 1093 af 21. december 1994 med efterfølgende lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, skal Frederikshavn Kommune kræve, at tilbudsgiver tilbud er vedlagt en ”Tro og love erklæring” med opgørelse af tilbudsgivers samlede ubetalte forfaldne gæld til det offentlige.

Erklæringen skal udfyldes uanset beløbsstørrelsen på den i udbudsmaterialets bilag 3 vedlagte formular, idet Frederikshavn Kommune ellers er afskåret fra at antage tilbudsgivers tilbud. Ved gæld til det offentlige forstås, at tilbudsgiver ikke har opfyldt sine forpligtelser til at betale skatter, afgifter samt bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i Danmark.

Ved en sammenslutning af flere tilbudsgivere, skal der fremsendes en erklæring for alle de tilbudsgivere, der indgår i sammenslutningen/samarbejdet.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
Udførelse af tjenesteydelsen er forbeholdt en bestemt profession
Henvisning til den relevante lov eller administrative bestemmelse:

Følgende faggrupper kan afgive tilbud:

— Tandlæger

— Kliniske tandteknikere

— Laboratorietandteknikere.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:

Frederikshavn Kommune indgår aftale med det/de tilbudsgivere, der har afgivet det økonomiske mest fordelagtige tilbud, på baggrund af det bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Følgende underkriterier anvendes ved tilbudsvurderingen:

Underkriterier vægtning:

1) Pris 50 %

2) Geografisk nærhed 25 %

3) Behandlingsforløb 25 %.

IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 23/09/2020
Tidspunkt: 12:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
Telefon: +45 35291095
Internetadresse: http://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Center for Jura og Udbud
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
24/08/2020