Europeiska unionens publikationsbyrå håller på att uppdatera en del av innehållet på webbplatsen med anledning av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Tjänster - 405472-2015

Visa förkortad version

18/11/2015    S223    Byråer - Tjänster - Ytterligare upplysningar - Öppet förfarande 

Italien-Parma: Crowdsourcing: att effektivt engagera samhällen inom riskbedömning av livsmedel och foder

2015/S 223-405472

Rättelse

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 21.10.2015, 2015/S 204-369564)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ITALIEN. E-post: efsaprocurement@efsa.europa.eu

I stället för 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

25.11.2015.

IV.3.8) Anbudsöppning:

2.12.2015 (10:30).

[...]

Skall det stå 

IV.3.4) Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar:

15.1.2016.

IV.3.8) Anbudsöppning:

22.1.2016 (14:30).

[...]