Supplies - 405635-2021

09/08/2021    S152

Slovakia-Bratislava: Trolleybuses

2021/S 152-405635

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 080-207009)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
National registration number: 00492736
Postal address: Olejkárska
Town: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS code: SK010 Bratislavský kraj
Postal code: 81452
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Mgr. Tatiana Elanová
E-mail: elanova.tatiana@dpb.sk
Telephone: +421 259501529
Internet address(es):
Main address: www.dpb.sk

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Trolejbusy pre Bratislavu – nákup 12m trolejbusov

Reference number: NL 6/2021
II.1.2)Main CPV code
34622300 Trolleybuses
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je vyrobenie, dodanie a schválenie na prevádzku 11 ks nových plne nízkopodlažných dvojnápravových trolejbusov dĺžkovej kategórie 12 metrov s kapacitou aspoň 70 cestujúcich (pri 8 os./m2). Sú určené pre ťažkú mestskú pravostrannú prevádzku, napájaných z elektrickej trakčnej siete s menovitým napätím 600 V DC alebo 750 V DC, a z vlastnej trakčnej batérie dobíjanej z trakčnej siete.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
04/08/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 080-207009

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.5)
Lot No: II.2.5)
Place of text to be modified: II.2.5)
Instead of:

Kritériá:

Kritériá kvality: Technicko-kvalitatívne parametre - Relatívna váha 20

Cena: Relatívna váha 80

Read:

Kritériá:

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH - váha 100

Section number: IV.2.2)
Place of text to be modified: IV.2.2)
Instead of:
Date: 24/08/2021
Local time: 09:00
Read:
Date: 13/09/2021
Local time: 09:00
Section number: IV.2.7)
Place of text to be modified: IV.2.7)
Instead of:
Date: 24/08/2021
Local time: 10:00
Read:
Date: 13/09/2021
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information:

Technicko-kvalitatívne parametre sa vypúšťajú.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH.