Byggentreprenader - 405699-2017

13/10/2017    S197

Danmark-Helsingör: Fjärrvärme

2017/S 197-405699

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Forsyning Helsingør A/S
Postadress: Haderslevvej 25
Ort: Helsingør
Nuts-kod: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Larsen
E-post: frl@fh.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.fh.dk/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09323000 Fjärrvärme
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

VVS-arbejder i forbindelse med montage af fjernvarmeunits hovedsagligt udstyret med gennemstrømningsvekslere til opvarmning af brugsvand i boliger i Helsingør.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42511100 Värmeväxlare
45331100 Installation av centralvärme
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK021 Østsjælland
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Helsingør.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

I løbet af de kommende år tilbydes kommende fjernvarmekunder i Helsingør en komplet husinstallation, som afregnes via en månedlig leje. Dette udbud omfatter således montage af maksimalt forventet ca. 700 fjernvarmeunits over en periode på 1-8 år.

Arbejdet omfatter afmontering og fjernelse af det eksisterende gas- eller oliefyr og herefter installation af en fjernvarmeunit med gennemstrømningsveksler.

II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 106-213461
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett periodiskt meddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/09/2017
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MIH VVS ApS
Ort: København
Nuts-kod: DK011 Byen København
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader
V.2.6)Erlagt pris vid förmånliga inköp

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:

Prækvalifikationsmaterialet skal sendes pr. e-mail til Ida Bach Sørensen / ibs@damgaard-ri.dk med kopi til Finn Larsen / frl@fh.dk. E-mail skal mærkes med »Ansøgning om prækvalifikation, montage af fjernvarmeunits, Forsyning Helsingør«

Hver ansøger kan alene indgive 1 anmodning om prækvalifikation.

Ordregiver vil prækvalificere maksimalt 6 og minimum 4 ansøgere, der vurderes egnet til at løse opgaven på baggrund af de indsendte oplysninger, som nævnt i pkt. III.1.1), pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3). Ved mere end 6 egnede udvælges de 6 med mest relevante referencer. Hvis ansøger baserer sig på andre enheders økonomiske eller tekniske formåen for at leve op til kravene i pkt. III.1.2) og pkt. III.1.3) skal ansøger godtgøre, at ansøger fuldt ud kan råde over de ressourcer, der er nødvendige for kontraktens udførelse. Dette kan f.eks. ske ved at disse enheder fremlægger en erklæring med tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed. Har ansøger klart identificeret de andre enheder, anses det for godtgjort, at virksomheden råder over de nødvendige ressourcer.

Hvor en deltager i et konsortium, joint venture eller lign. ikke vedlægger de krævede oplysninger om personlige forhold, jf. punkt III.1.1), om økonomisk og finansiel kapacitet, jf. punkt III.1.2) og om teknisk kapacitet, jf. punkt III.1.3), er ordregiver berettiget, men ikke forpligtet, til at afvise konsortiets ansøgning som ukonditionsmæssig.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Klagenævnet for Udbud
Postadress: Toldboden 2
Ort: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-post: klfu@naevneneshus.dk
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Klage over overtrædelser af lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, hvem ordregiveren har besluttet at indgå kontrakt med, hvis underretningen indeholder en begrundelse for beslutningen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadress: Carl Jacobsens Vej 35
Ort: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-post: kfst@kfst.dk
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2017