Byggentreprenader - 405699-2017

13/10/2017    S197

Danmark-Helsingör: Fjärrvärme

2017/S 197-405699

Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna

Resultat av upphandlingsförfarandet

Byggentreprenader

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Forsyning Helsingør A/S
Postadress: Haderslevvej 25
Ort: Helsingør
Nuts-kod: DK021 Østsjælland
Postnummer: 3000
Land: Danmark
Kontaktperson: Finn Larsen
E-post: frl@fh.dk

Internetadress(er):

Allmän adress: https://www.fh.dk/

I.6)Huvudsaklig verksamhet
Produktion, transport och distribution av gas och värme

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger.

II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
09323000 Fjärrvärme
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
42511100 Värmeväxlare
45331100 Installation av centralvärme
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: DK021 Østsjælland

Avsnitt IV: Förfarande

IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2017/S 106-213461

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Rammeaftale for montage af fjernvarmeunits til boliger

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
28/09/2017
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: MIH VVS ApS
Ort: København
Nuts-kod: DK011 Byen København
Land: Danmark
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: nej
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
11/10/2017