Teenused - 405814-2016

18/11/2016    S223

Belgia-Brüssel: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) rakendamisega seotud tehniline ja teaduslik tugi

2016/S 223-405814

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Euroopa Komisjon, Directorate-General for the Environment
Postiaadress: BU 9 01/005
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1049
Riik: Belgia
E-post: env-tenders@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) rakendamisega seotud tehniline ja teaduslik tugi

Viitenumber: ENV.B.2/SER/2016/0011.
II.1.2)CPV põhikood
90700000 Keskkonnateenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 määruses (EL) nr 1143/2014 looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta on sätestatud mitu meedet, mille võtmiseks on vaja väga spetsiifilisi teaduslikke ja tehnilisi eksperditeadmisi ulatuslikus töövaldkonnas. Käesoleva lepingu eesmärk on varustada komisjon määruse õigeaegse ja ettenähtud rakendamise toetamiseks vajalike eksperditeadmistega eelkõige järgmistes valdkondades: komisjonile teabe esitamisel liikmesriikide toetamiseks ette nähtud vormide ülevaatamine ja ajakohastamine; liikmesriikide esitatava teabe analüüsimise metoodikate ülevaatamine ja ajakohastamine; liikmesriikide esitatud taotluste ja teabe analüüs ja hindamine; õiguslike kaebuste ja petitsioonidega seotud analüüs ja hindamised; teabe ja andmete kogumine, analüüs ja hindamine; tehniliste juhenddokumentide ja tõlgendamisjuhiste ning muude teavitus- ja teabevahetusmaterjalide väljatöötamine ja ajakohastamine.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.7)Hanke lõplik kogumaksumus (käibemaksuta)
Maksumus käibemaksuta: 449 400.00 EUR
II.2)Kirjeldus
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

extra muros.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Avatud pakkumiskutse – teenusleping kestusega 12 kuud ja eelarvega 450 000 EUR. Lepingut võidakse samadel tingimustel 2 korda 12 kuu kaupa uuendada maksimaalse kogukestuseni, mis on 36 kuud (kogueelarve on 1 350 000 EUR), olenevalt eelarve kättesaadavusest ja eeldusel, et töövõtja tehtud töö on igati rahuldav.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: väljapakutud metoodika kvaliteet / Osakaal: 50
Kvaliteedikriteerium - Nimi: töökorraldus ja ressursijaotus / Osakaal: 25
Kvaliteedikriteerium - Nimi: kvaliteedi kontrollimise meetmed / Osakaal: 25
Hind - Osakaal: 50/50
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
II.2.14)Lisateave

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2016/S 083-146603
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Hankelepingu nr: 07.0202/2016/739524/SER/ENV.D.2
Nimetus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22.10.2014 määruse (EL) nr 1143/2014 (looduslikku tasakaalu ohustavate võõrliikide sissetoomise ja levimise ennetamise ja ohjamise kohta) rakendamisega seotud tehniline ja teaduslik tugi

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: jah
V.2)Hankelepingu sõlmimine
V.2.1)Lepingu sõlmimise kuupäev:
07/11/2016
V.2.2)Teave pakkumuste kohta
Laekunud pakkumuste arv: 1
VKEdelt laekunud pakkumuste arv: 0
Leping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga: ei
V.2.3)Töövõtja nimi ja aadress
Ametlik nimetus: International Union for Conservation of Nature (IUCN)
Postiaadress: boulevard Louis Schmidt 64
Linn: Brussels
NUTS kood: BE BELGIQUE-BELGIË
Sihtnumber: 1040
Riik: Belgia
Töövõtja on VKE: ei
V.2.4)Teave lepingu/osa maksumuse kohta (käibemaksuta)
Lepingu/osa esialgne eeldatav kogumaksumus: 1 350 000.00 EUR
Lepingu/osa lõplik kogumaksumus: 1 348 200.00 EUR
V.2.5)Teave allhangete kohta
Hankelepinguga kaasnevad tõenäoliselt allhanked
Maksumus või osa, mille kohta tõenäoliselt sõlmitakse allhankelepingud kolmandate isikutega
Osa: 57 %
Lepingust allhankega täidetava osa lühikirjeldus:

10 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 3 % + 1 % + 26 % + 5 %.

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Hankija võib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28.10.2015 määruse (EL, Euratom) 2015/1929 (finantsmäärus) kohaldamise eeskirjade artikli 134 lõike 1 punktide e ja f kohaselt 3 aasta jooksul pärast algse lepingu sõlmimist kasutada hanketeate eelneva avaldamiseta läbirääkimistega menetlust uute teenuste või ehitustööde puhul, mis seisnevad sellisele ettevõtjale usaldatud samalaadsete teenuste või ehitustööde kordamises, kellega sama hankija on algse lepingu sõlminud, kui kõnealused teenused või ehitustööd vastavad algse lepingu kohasele põhiprojektile ja algne leping on sõlmitud hanketeate avaldamise järel, kui artikli 134 lõikes 4 sätestatud tingimustest ei tulene teisiti.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Üldkohus
Postiaadress: rue du Fort Niedergrünewald
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: 2925
Riik: Luksemburg
E-post: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Faks: +352 43032100
Internetiaadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Läbivaatamise kord
Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

lepingu sõlmimise menetluse kohta võib esitada tähelepanekuid punktis I.1 nimetatud hankijale.

Juhul kui kogetakse halduslikku omavoli, võib Euroopa Ombudsmanile esitada kaebuse 2 aasta jooksul päevast, mil saadakse teada faktid, millel kaebus põhineb (vt http://www.ombudsman.europa.eu). Selline kaebus ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.

Punktis VI.4.1 nimetatud organile võib apellatsioone esitada 2 kuu jooksul lepingu sõlmimise otsusest teavitamisest.

VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
08/11/2016