Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в момента Службата за публикации на ЕС актуализира част от съдържанието на този уебсайт. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Услуги - 406283-2017

Компактен изглед

14/10/2017    S198    агенции - Услуги - Допълнителна информация - Открита процедура 

Итaлия-Парма: Прилагане и интерпретиране на батерия за in vitro изпитване за оценка на токсичността на развиващия се организъм

2017/S 198-406283

Поправка

(Приложение към Официален вестник на Европейския съюз, 3.8.2017 г., 2017/S 147-303487)

Европейски орган за безопасност на храните (ЕОБХ), via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, ИТАЛИЯ. Електронна поща: EFSAProcurement@efsa.europa.eu

Вместо 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

20.10.2017 (14:30), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

23.10.2017 (14:30), местно време.

[...]

Да се чете 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие:

3.11.2017 (14:30), местно време.

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите:

6.11.2017 (14:30), местно време.

[...]

Крайният срок за подаване на оферти е променен от 20.10.2017 г. на 3.11.2017 г.

Крайният срок за изпращане на искане за разяснение на ЕОБХ е променен от 12.10.2017 г. на 26.10.2017 г.

Заседанието по отваряне е променено от 23.10.2017 г. на 6.11.2017 г.